Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt forskningsprojekt utforskar möjligheter att lagra koldioxid i fast material

Utsläpp av koldioxid via förbränning av fossila bränslen är en huvudorsak till den globala uppvärmningen. Därför är det av största vikt att hitta alternativ för att minska utsläppen eller lagra koldioxid. Enligt regeringens mål ska Finland vara utsläppsfritt senast 2035.

Målet för det nya forskningsprojektet PILCCU (Piloting ÅA CCU) är att ta i bruk metoder för att avskilja och lagra eller använda koldioxid (Carbon Capture and Utilization, CCU) i stor skala i Finland. Projektet leds av Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering vid Åbo Akademi.

Tekniken för koldioxidlagring som undersöks är den så kallade ”ÅA-route”, ett antal processvarianter som har utvecklats vid Åbo Akademi. Inom projektet ska de här processerna nu demonstreras i större skala – ett första mål är att binda 100 kg koldioxid per timme. I processen extraheras magnesium från magnesiumsilikatmineraler, ett råmaterial som förekommer rikligt i Finland. Det extraherade magnesiumet reagerar sedan med koldioxid i rökgas för att erhålla magnesiumkarbonat, en stabil förening som lagrar koldioxid på ett säkert sätt.

En konkret tillämpning som kommer att testas inom projektet är att utnyttja magnesiumsilikatbaserat gruvavfall, vilket det finns stora mängder av till exempel i Finland, för att omvandla magnesium tillsammans med koldioxid till hållbara material bland annat för byggnadsbranschen eller för värmelagring.

– Syftet är att få igång användningen av ÅA CCU-metoden i ännu större skala, och i slutändan binda flera ton koldioxid per minut. Flera utländska aktörer har visat intresse för de här möjligheterna, till exempel Rotterdams hamn i Nederländerna, säger Ron Zevenhoven.

PILCCU är ett brett samarbete mellan Åbo Akademi, Uleåborgs universitet, Villmanstrand–Lahtis tekniska universitet och Geologiska forskningscentralen och Neste, Outokumpu, Finnsementti, Saint-Gobain, Berner Chemicals, Renotech, Elementis och Metso Outotec tillsammans med internationella samarbetspartner i England, Tyskland, Sydafrika och Lettland.

Business Finland finansierar Åbo Akademis andel av projektet med 328 000 euro. Projektets totala budget uppgår till 1,42 miljoner euro. Projektet pågår 2022–2024.