Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Finlands Akademi finansierar forskning i kritiska metaller och koldioxidmineralisering

Finlands Akademi finansierar forskning inom akademiprogrammet Kritiska material i städernas cirkulära ekonomi (Romulus) med totalt 7 miljoner euro.

Ron Zevenhoven, professor i teknisk termodynamik och modellering vid Åbo Akademi får 442 465 euro för sitt delprojekt i konsortiet Viable magnesium ecosystem: Exploiting Mg from magnesium silicates with carbon capture and utilization (MAGNEX) för perioden 2022–2025.

Det tvärvetenskapliga projektet vill avhjälpa den kritiska tillgången till magnesium i EU genom att åtgärda flaskhalsar i utvinningen av magnesium från rikliga lokala resurser, naturliga bergarter och industriella avfallsströmmar. En stor del av det utvunna magnesiumet kan binda koldioxid, vilket är ett viktig bidrag till Finlands mål för minskade koldioxidutsläpp.

MAGNEX förenar styrkorna hos tre väletablerade forskningsenheter från Uleåborgs universitet, Åbo Akademi och Tammerfors universitet.

Finlands Akademis akademiprogram Romulus undersöker kritiska metallers förekomst och kemiska sammansättning och natur. Detta kombineras med forskning kring städernas cirkulära ekonomi. Oftast avser kritiska material sådana metaller och mineraler som av någon anledning inte finns tillgängliga i tillräcklig utsträckning i förhållande till industrins behov. Under lupp inom programmet är processer, produkter och tjänster som baseras på hållbar utveckling.

Bedömningspanelen betonade i sitt utlåtande att nivån på ansökningarna var hög och att det på basis av ansökningarna i Finland finns många utmärkta forskare inom området kritiska material i förhållande till landets storlek.

Läs mer om akademiprogrammet Romulus.