Kirjoita tähän hakemasi!

Mediakutsu

Mediakutsu

MEDIAKUTSU
Åbo Akademi
22.10.2018

Uusi tutkimusprojekti madaltaa monikielisyyden kynnystä

Median edustajat toivotetaan tervetulleiksi Vaasassa järjestettävään Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! -hankkeen avajaisseminaariin.

Päivämäärä ja aika: 23.10.2018 klo 14.30–17.
Paikka: Academill, Åbo Akademi Vaasa, Rantakatu 2, sali E610.
Aihe: Svenska kulturfondenin Hallå! -ohjelmaan (2018–2021) kuuluvan hankkeen Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! kick off -seminaari.

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! on Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan sekä Vaasan kaupungin opetustoimen yhteistyöhanke, joka kattaa jatkumon varhaiskasvatuksesta lukioon. Hankkeen tavoitteena on kehittää, vakiinnuttaa ja välittää sellaisia uusia työtapoja toisen kotimaisen kielen oppimiseen, jotka mahdollistavat myös monikielisten kohderyhmien osallistumisen ja yhteyksien luomisen kaikkien kieliryhmien välille.

Seminaari kokoaa yhteen hankkeessa toimivat tutkijat, opettajat ja varhaiskasvatushenkilökunnan sekä rehtoreita, päiväkotien johtajia ja varhaiskasvatuksen sekä opetustoimen johtajia. Ohjelma alkaa projektinjohtaja Katri Hansellin (ÅA) lyhyellä avauspuheenvuorolla. Tämän jälkeen Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! eri alahankkeiden vastuulliset tutkijat yhdessä ja yhteistyökoulujen ja -päiväkotien henkilökunnan kanssa esittelevät hankkeen eri osa-alueet. Seminaariin sisältyy myös työpajoja, joissa tutkijat ja pedagogit työstävät omien alahankkeidensa strategioita ja tavoitteita.

Svenska kulturfonden jakoi kesällä 2018 kuusi miljoonaa euroa uutta luoville hankkeille, jotka lisäävät ymmärrystä muita kieliryhmiä kohtaan niin työelämässä ja vapaa-ajalla kuin kotona ja yhteiskunnassa. Åbo Akademin ja Vaasan kaupungin kolmevuotiselle yhteishankkeelle Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! myönnettiin 300 000 euroa.

Lisätietoja antaa:

Alla språk med! Kaikki kielet mukaan! johtoryhmän yhteystiedot:
Projektinjohtaja Katri Hansell (ÅA), katri.hansell@abo.fi 050 5125456
Professori Ann-Katrin Svensson (ÅA), ann-katrin.svensson@abo.fi 050 3029650
Professori Michaela Pörn (ÅA), michaela.poern@abo.fi 050 4057799
Professori Siv Björklund (ÅA), siv.bjorklund@abo.fi 050 4425595
Yliopisto-opettaja Marina Bendtsen (ÅA), marina.bendtsen@abo.fi
Tutkimusavustaja Anna Klemets (ÅA), anna.klemets@abo.fi


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja