Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Nytt dataprojekt tar energieffektiviteten hos fartyg till nästa nivå

 

Åbo Akademi koordinerar det nya forskningsprojektet Data Analytics for Zero Emission Marine (DAZE) som ska ta fram nya metoder för att använda data för att avsevärt minska utsläppen från sjöfarten. Globalt finns det en potential för att minska energianvändningen inom sjöfarten med mer än 50 procent. De stora åtgärderna är reducerad hastighet samt optimerad hamnverksamhet, propulsion och fartygsintern energi. 

I projektet DAZE kommer data från utrustning ombord på fartyg användas till att analysera energieffektiviteten med hjälp av energimodeller för fartygets komponenter. Data kommer också att användas för modellbaserad komponentövervakning, vilket möjliggör prestandaoptimering och diagnostiska funktioner. Projektet kommer ockatt utveckla själva datorarkitekturen för att göra beräkningar i realtid ombord. 

Energianalysen kommer att användas för att analysera och planera uppgraderingar för propulsionssystem, samt analysera hur hybridisering av fartyg kan förbättra prestandan. Elektrifiering och införandet av fossilfria syntetiska bränslen som ammoniak och metanol kräver energieffektivitet på högsta nivå för att miljövänliga fartyg också skall vara konkurrenskraftiga. 

Vi förväntar oss att DAZE levererar koncept för att samla in och analysera data från ett fartyg, med hjälp av vilka beslut automatiskt kan tas för att optimera energiförbrukningen och minska utsläppen. Datamodelleringen förväntas förutsäga den mest ekonomiska vägen för att minska utsläppen enligt de önskade minskningsmålen, säger Kenneth Widell, senior projektledare vid Wärtsilä, som leder ekosystemet Zero Emission Marine. 

Det är mycket givande att Åbo Akademi kan vara med om att bidra till nästa generations sjöfart, där energieffektivitet och noll-utsläpp är högt prioriterade. Vår långa erfarenhet av samarbete med sjöfartsklustret längs den finländska  västkusten förstärks ytterligare med detta samarbete, samtidigt som vi får samarbeta med tekniska universitet både i Finland och Norden med teknik som siktar på nollutsläpp, säger Jerker Björkqvist, äldre universitetslektor i datateknik vid Åbo Akademi och koordinator för projektet DAZE. 

 

Forskningsprojektet DAZE finansieras av Business Finland och projektpartners är Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Vasa universitet, Uleåborgs universitet, Aalto-universitetet, Wärtsilä, Wasaline, Wapice, SiloAI., Nextfour och Meriaura. Projektet startar i september 2023 och pågår i tre år. 

DAZE-projektet är direkt kopplat till Business Finland Veturi ekosystem ”Zero Emission Marine” (ZEM)-programmet som leds av Wärtsilä (2022–2025). 

 

Kontaktuppgifter: 

Jerker Björkqvist, äldre universitetslektor, Åbo Akademi
jerker.bjorkqvist@abo.fi 
+358 50 4096335