Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nya fall av corona bland Åbostuderande

Nya fall av coronasmitta har uppdagats bland studerande vid flera högskolor i Åbo de senaste dagarna, och flera studerande kan ha exponerats för viruset.

Smittskyddsmyndigheterna i Åbo utreder situationen och kontaktar personer som kan ha blivit exponerade.

Förra veckan testade en studerande vid Åbo Akademi positivt för coronaviruset, och ytterligare ett fall bland Åbo Akademis studerande i Åbo har nu bekräftats.

Smittskyddsmyndigheterna uppmanar alla som deltagit i studenttillställningar den senaste tiden att följa med sitt hälsotillstånd och genast söka sig till coronatest, också om de får bara milda symptom. Symptombedömning för coronavirusinfektion går att göra i Omaolo-tjänsten www.omaolo.fi. Åbobor kan också kontakta Åbo stads telefonrådgivning om coronaviruset (tfn 02 266 2714) vardagar 8–15.

Smittskyddsmyndigheterna uppmanar studentorganisationerna att inhibera samtliga evenemang i Åbo i två veckor framåt. Åbo Akademis Studentkår stöder rekommendationen och kontaktar sina specialföreningar.

Åbo Akademi följer situationen och uppdaterar sina säkerhetsanvisningar vid behov. Anvisningarna finns samlade på sidan www.abo.fi/covid19. Studerande som smittats av corona ombeds meddela sin egenlärare. Personalen ombeds kontakta sin närmaste chef. Åbo Akademi rekommenderar också att alla studerande och all personal tar i bruk smittspårningsappen Coronablinkern.

Mera information:
Jutta Peltoniemi, ansvarig läkare för smittsamma sjukdomar vid Åbo stads välfärdssektor
jutta.peltoniemi@turku.fi
040 595 3682