Skriv här det du söker efter!

Nya engelskspråkiga kurser om fred, medling och konfliktlösning

Nya engelskspråkiga kurser om fred, medling och konfliktlösning

Från och med hösten 2023 erbjuder Öppna universitetet vid Åbo Akademi (Öpu) engelskspråkiga kurser inom ämnet PEACE (Peace, Mediation and Conflict Research).

PEACE-programmet är ett magisterprogram som startade vid Åbo Akademi år 2012. Studerande i det här programmet är människor från hela landet och världen. Programmet riktar sig till de som vill vara med och skapa en positiv inverkan på samhället. Ämnet har utvecklats med tanke på utmaningarna i dagens samhälle och deltagarna på dessa kurser får en djupare förståelse för den roll som mänskligt beteende spelar för att förändra civilisationen. Kurserna behandlar också hur fred, medling och konfliktlösning är avgörande för samhällets tillväxt och för att skapa en bättre livskvalitet för alla.

Öpu erbjuder nu en del av PEACE-kurserna och detta innebär att kurserna är öppna för vem som helst att avlägga, utan förkunskap eller att vara inskriven vid Åbo Akademi. Den första Öpukursen Peace Education har redan arrangerats under hösten. I kursen har deltagarna utvecklat sin egen förmåga att bygga fred och hantera konflikter samt sin förmåga att lösa konflikter på ett fredligt sätt. I januari 2024 börjar den andra kursen Gender Equality, Media, and Peace. I den kursen får deltagarna insyn i faktorerna som leder till könsdiskriminering, kvinnlig underordning och könsrelaterad våld på olika nivåer i samhällen och kulturer. De får även kunskap kring hur medier spelar en avgörande roll för samhällets omvandling.

Framöver hoppas vi kunna erbjuda ytterligare fler kurser i ämnet. Om du är intresserad av att pröva på en kurs inom ämnet kan du läsa mer och anmäla dig via Öppna universitetets webbplats.


Öpu erbjuder ett flertal kurser på engelska, du kan bekanta dig med utbudet på Öpus webbplats.


Öppna universitetet erbjuder flexibla studier för alla. Öpu erbjuder akademiska kurser utan att deltagarna behöver vara inskrivna vid universitetet. Det finns ingen åldersgräns och inte heller krav på att ha en viss studiebakgrund för att studera vid Öpu. Den som är intresserad kan välja att gå en eller flera kurser i ämnen som intresserar.