Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny vetenskapskarneval i Vasa tar ut forskningen på stan

Den 19–20 november har intresserade chansen att höra forskare inom olika discipliner berätta om färska vetenskapliga rön och fascinerande forskningsprojekt mitt i centrala Vasa. Samtliga universitet och yrkeshögskolor i Vasa arrangerar en vetenskapsfest av sällan skådade proportioner tillsammans med Svenska litteratursällskapet i Finland. Också Vasa stad och tidningarna VBL, ÖT och Sydin deltar i arrangemangen.

Vetenskapskarnevalen i Vasa är ett helt nytt populärvetenskapligt evenemang för alla. Publiken bjuds på sammanlagt 45 timmar av diskussioner och presentationer på fyra olika programscener: Köpcentrum Rewell, Dramasalen och Venny i Vasa stadsbibliotek samt Akademiska bokhandeln Gros. Under sju teman ‒ demokrati och samhälle, entreprenörskap och ledarskap, hälsa och välmående, kultur och kulturarv, skola och familj samt teknologi ‒ presenterar över 150 forskare sina vetenskapliga upptäckter på ett lättillgängligt sätt.

Det är första gången som högskolorna i Vasaregionen samarbetar kring ett vetenskapligt evenemang i den här omfattningen. Målsättningen är att synliggöra den högklassiga forskning som görs lokalt och löser problem globalt.

– Vi är mycket glada över att Vetenskapskarnevalen ordnas som ett gemensamt evenemang för alla högskolor och universitet i Vasa. Vi får en unik möjlighet att berätta om resultaten från vår forskning och kunskapsutveckling på ett populärvetenskapligt sätt. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen och ser fram emot en dialog med lyssnarna, säger Lisbeth Fagerström, rektor vid Åbo Akademi i Vasa.

– Vetenskapskarnevalen är en fest för forskningsbaserad kunskap och kompetens, där det starka tvärvetenskapliga nätverket för högre utbildning i Vasa öppnar upp sig för allmänheten. Det är en mötesplats där människor får höra om intressanta aktuella ämnen och kan diskutera med forskare. Samtidigt ger karnevalen oss forskare och lärare från olika högskolor möjligheten att lära känna varandra”, säger Pirjo Laaksonen, dekan vid den akademiska enheten för marknadsföring och kommunikation vid Vasa universitet.

– Yrkeshögskolan Novia har ett brett utbildningsutbud och en mångsidig forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Vetenskapskarnevalen ger oss möjligheten att presentera bidrag inom allt från kultur, hälsa, företagsekonomi, bioekonomi och teknik under ett och samma evenemang, säger John Dahlbacka, forskningsledare  vid Yrkeshögskolan Novia.

Vetenskapskarnevalens program kan ses på https://vetenskapskarnevalen.fi/

Programmen är på svenska, finska och engelska.

– Svenska litteratursällskapet är ett vetenskapligt samfund och det är viktigt för oss att lyfta fram forskning – gärna på flera språk. Vasa med sin levande flerspråkighet är den perfekta staden för ett sådant här evenemang, säger forskningschef Christer Kuvaja på Svenska litteratursällskapet.

Scenprogrammen i Dramasalen och i Köpcentrum Rewell streamas live på https://vetenskapskarnevalen.fi/livestream/ samt på Vasabladets, Österbottens Tidnings och Syd-Österbottens webbplatser.

Vetenskapskarnevalen i Vasa arrangeras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Vasa universitet, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Helsingfors universitet/Juridiska fakulteten och Hanken Svenska handelshögskolan i samarbete med Vasa stad och HSS Media.

Mer information samt intervjuförfrågningar:

Marika Mäklin, kommunikationschef, Svenska litteratursällskapet i Finland
+358 40 739 0149
marika.maklin@sls.fi