Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny valkompass positionerar väljaren på Europas politiska fält

En gemensam valkompass för hela EU-området hjälper väljaren hitta rätt i EU-valet. Unikt för verktyget euandi2019 är att det visar var väljaren placerar sig inom hela EU, inte bara i hemlandet.

– EU-politiken upplevs ännu av många som rätt avlägsen och det finns ett rätt stort behov av hjälp med att orientera sig på den europeiska politiska kartan. Detta verktyg ger väljaren ett lätt sätt att få en översikt över var hon placerar sig, säger Marco Svensson La Rosa vid Institutet för samhällsforskning (Samforsk) vid Åbo Akademi, en av utvecklarna av valkompassen.

Valkompassen euandi2019 följer bekant modell. Väljaren tar ställning till ett antal påståenden om aktuella frågor och politiska värden, och visas sedan vilka partier som ligger närmast sina politiska preferenser i hemlandet och i hela Europa.

Målsättningen är att göra euandi2019 tillgängligt för så många EU-medborgare som möjligt, och verktyget kan avgiftsfritt bäddas in på webbsidor. Det är tillgängligt på alla EU-språk, också finska och svenska, med undantag av partiernas kommentarer till påståendena. Dessa är av tekniska orsaker begränsade till ett språk.

Utöver Marco Svensson La Rosa har det finska teamet bakom euandi2019 utgjorts av Thomas Karv från Åbo Akademi, samt Aino Tiihonen, Johannes Lehtinen och Risto Niemikari från Tammerfors universitet. Arbetet har koordinerats av Europeiska universitetsinstitutet EUI i Florens, Italien.

För att bli del av det europeiska euandi2019-nätverket och bädda in verktyget på en webbsida, vänligen kontakta Martina Popova (på engelska) för tekniska detaljer och meddela Marco Svensson La Rosa för uppföljning.

Länk till euandi2019: https://euandi2019.eu/survey/default/EN

Kontaktuppgifter:

Martina Popova
Kommunikatör, The European Governance and Politics Programme
E-post: martina.popova@eui.eu

Marco Svensson La Rosa
Doktorand i statskunskap, Åbo Akademi
E-post: marco.svenssonlarosa@abo.fi
Tfn: +358 505956366

Johannes Lehtinen
Doktorand i statkunskap, Tammerfors universitet
E-post: johannes.lehtinen@tuni.fi
Tfn: +358 40 573 9800