Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Uusi gerontologisen hoidon professuuri parantaa vanhustenhuollon laatua Suomen ruotsinkielisen väestön keskuudessa

Åbo Akademi perustaa uuden gerontologisen hoidon professuurin vanhustenhuollon kehittämiseksi. Kyseessä on alan ensimmäinen ruotsinkielinen professuuri Suomessa.

Panostuksen mahdollistaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön myöntämä noin miljoonan euron rahoitus, joka kattaa 10 vuoden ajanjakson.

Kun otetaan huomioon vanhustenhuollon haasteet ja väestön ikääntyminen, on selvää, että gerontologinen hoito on tarpeen määritellä omaksi osaamis- ja tutkimusalakseen.

– Resurssien ja osaavan työvoiman puute on tällä hetkellä vanhustenhuollon suuri haaste Suomessa. Uskomme, että uuden professuurin myötä voimme kehittää gerontologisen hoidon osaamista ja tutkimusta ja sitä kautta parantaa vanhustenhuollon laatua sekä lisätä vanhustyön houkuttavuutta, sanoo Åbo Akademin hoitotieteen professori Lisbeth Fagerström.

Ikäihmisten terveydenhuoltopalveluja koskevan kansallisen strategian mukaan erikoissairaalahoitoa pitää vähentää. Valtion tavoitteena on, että 95 prosenttia kaikista yli 75-vuotiaista voi asua kotona riippumatta siitä, minkälaisia sairauksia tai toiminnanrajoituksia heillä on.

– Perusterveydenhuollon ja vaativamman kotihoidon tutkimusta tarvitaan lisää, ja tutkimuksessa on ehdottomasti kuunneltava vanhusten omia mielipiteitä hoidon kehittämisestä, sanoo Fagerström.

Myös terveysteknologian ratkaisujen käyttö osana hoitoa on haaste, ja ratkaisujen tuntemus ja valmius käyttää niitä ovat edelleen vähäisiä. Tähän pitää Fagerströmin mielestä panostaa enemmän.

Gerontologia on ikääntymisen tutkimusta, jossa otetaan huomioon biologiset, psykologiset ja sosiaaliset näkökohdat sekä elinkaarinäkökulma. Gerontologian tavoitteena on lisätä iäkkäitä ja ikääntyviä koskevaa tietoa sekä osaamista, jolla edistetään vanhusten moninaisiin terveystarpeisiin vastaavaa hoitoa ja hoivaa.

Gerontologisen hoidon professorin vastuualueisiin lukeutuvat houkuttelevien koulutusten kehittäminen kandidaatti-, maisteri- ja jatkokoulutustasoilla sekä erityisesti Turun alueelle painottuva gerontologista hoitoa koskeva tutkimus, jonka tuloksia voidaan soveltaa myös muun ruotsinkielisen väestön keskuudessa Suomessa.

Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa arvostaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön myöntämää rahoitusta.

– Olemme erittäin kiitollisia ja iloisia siitä, että saamme mahdollisuuden nostaa esiin gerontologian merkityksen tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Åbo Akademi haluaa koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatioiden kautta vaikuttaa terveyttä edistävän ja sairauksia ehkäisevän vanhustenhuollon kehitykseen, sanoo Hupa.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön hallituksen puheenjohtajan Henrik Carlstedtin mukaan nämä tavoitteet vastaavat hyvin säätiön sääntöjä, joissa vanhainkodit ja ehkäisevä terveydenhuolto ovat keskeisessä asemassa.

– Toivomme, että panostamalla koulutukseen ja tutkimukseen vanhustenhuoltoa pystytään parantamaan pysyvästi pitkällä aikavälillä, sanoo Carlstedt.

Kuvia:
Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik Carlstedt, taustalla Åbo Akademin rehtori Mikko Hupa: http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Carlstedt.jpg

Vasemmalta Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön toimitusjohtaja Henrik Karlsson, puheenjohtaja Henrik Carltedt, Åbo Akademin hoitotieteen professori Lisbeth Fagerström ja rehtori Mikko Hupa: http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Grupp1.jpg ja http://web.abo.fi/pressmaterial/Eschnerska/Grupp2.jpg

 

Lisätietoja antavat:

Lisbeth Fagerström, hoitotieteen professori
puh. +358 50 320 4612
lisbeth.fagerstrom@abo.fi

Henrik Karlsson, toimitusjohtaja, Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet
puh. +358 50 511 9496
henrik.karlsson@eschner.fi