Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny professor i litteraturvetenskap

FD Mia Österlund anställs som professor i litteraturvetenskap från och med augusti 2024.

Mia Österlund fungerar för närvarande som ämnesansvarig och forskningsledare i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hon är docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och projektledare vid Svenska Litteratursällskapet. Hon forskar om barnlitteratur med inriktning på genus och queerteori, flickforskning, maktkritik, bilderboks- och ungdomsromanstudier.

­– Professuren i litteraturvetenskap är en av verkligt få på svenska i Finland – en nyckelposition för Svenskfinland – och därför attraktiv. Som kuriosa kan jag nämna att jag blir första kvinnan någonsin på tjänsten, dessutom med barnlitteratur som inriktning. Redan nu samarbetar vi mycket internationellt och har ofta gästforskare hos oss, den biten vill jag stärka ytterligare. Vi har en livlig doktorandverksamhet och jag vill bygga upp en stark postdoktoral forskningsmiljö. Inom forskningen fördjupar jag mig just nu i kritikhistoria och digitala arkiv, men också i blå humaniora och moderskapsförpackningens babylådeböcker. Vid Åbo Akademi har vi Tove Janssons manuskript, dem återvänder jag ständigt till, säger Mia Österlund.

Professor Mia Österlund. Foto: Åbo Akademis bildbank

I sitt arbete kommer Österlund att ansvara för utbildning, forskning och forskarutbildning vid ämnet litteraturvetenskap vid Åbo Akademi. Hon tillträder sin tjänst som professor 1.8.2024. Befattningen söktes av tre personer.

Mera information:
Mia Österlund
E-post: mia.osterlund@abo.fi