Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Banbrytande projekt ska ge historisk överblick över den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland

Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi leder ett unikt forskningsprojekt som granskar den finlandssvenska barnlitteraturen.

Målet för projektet Den svenska barnlitteraturkritiken och -forskningen i Finland är ett översiktsverk om den kritik som har publicerats om den svenska barnlitteraturen i Finland sedan 1850-talet och om den forskning som bedrivits om barnlitteraturen sedan mitten av 1900-talet. Projektet ger en överblick och analys av kritiken med början från Zacharias Topelius insatser för barnbokskritiken fram till dagens professionaliserade kritik.

–  Man brukar säga att barnlitteratur som litteraturkategori uppstår på 1700-talet men då det gäller barnlitteratur på svenska i Finland står och faller det med Topelius. Han är en portalgestalt både i Finland och i Norden, därför känns det naturligt att börja kring år 1850 med Topelius verksamhet och se vad det ger, säger Mia Österlund, docent i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet och verksam vid litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi som leder projektet.

Någon liknande översikt av kritik och forskning om Finlands svenska barnlitteratur finns inte.  Projektet är banbrytande också nationellt och internationellt, eftersom det generellt finns ytterst lite forskning på området. Syftet med projektet är också att lägga grund för fortsatt forskning.

– Det är viktigt att vi inte bara går på de stora frontfigurerna utan även tittar bredare på det och låter oss överraskas. Det är spännande att inte riktigt veta vad vi kommer att finna. Det här är ett oskrivet blad, det finns inte mycket att luta sig tillbaka på. Därför är det viktigt att kartlägga och plocka upp kunskapen som ligger dold i arkivmaterialet, säger Österlund.

Inom projektet kommer man även analysera utvecklingslinjerna från essäistiska studier i början av 1900-talet över genombrottet under 1960- och 1970-talen fram till dagens etablerade barnlitteraturforskning.

– Det är relevant att ta med både forskningen och kritiken, för det har periodvis varit samma sak men sedan utvecklats i olika riktningar. Situationen ser väldigt annorlunda ut om man jämför sekelskiftena med varandra, mellan 1900 och 2000 är det redan enorma skillnader. Som forskare och kritiker tycker jag att det är väldigt viktigt i min verksamhet att känna till det barnlitterära fältets utveckling och historia, säger Österlund.

 

Projektet stöds av Svenska Litteratursällskapet i Finland med 497 000 euro. Projektet kommer att sysselsätta tre forskare under tre år från och med hösten 2022.

 

För mer information, kontakta:

Mia Österlund
Specialforskare i litteraturvetenskap
mia.osterlund@abo.fi
Tfn +358 40-5199054