Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny professor i gerontologi vill ha nationella kriterier för hemvården

Den nya professuren i gerontologisk vård vid Åbo Akademi har tillsatts. Heli Vaartio-Rajalin inleder sitt arbete den 1 mars 2021. Målet är att främja utvecklingen och kvaliteten inom äldrevården i Svenskfinland.

Docent och doktor i hälsovetenskaper Heli Vaartio-Rajalin har valts till professor i gerontologisk vård vid Åbo Akademi. Anställningen görs enligt universitetets tenure track-förfarande så att den inleds med en fyraårig anställning som biträdande professor.

Porträttfoto.
Heli Vaartio-Rajalin. Foto: Åbo Akademis bildbank.

Målet inom gerontologin är att öka kunskapen om äldre och åldrande samt att öka kompetensen för omsorg, vård och behandling av äldre. I sin forskning vill Vaartio-Rajalin arbeta på att förbättra samhällets service- och vårdstrukturer. Temat är aktuellt idag då befolkningen blir allt äldre och det finns en nationell strävan att minska användningen av specialiserad sjukhusvård.

Statens målsättning är att 95 procent av alla äldre personer över 75 år ska kunna bo hemma, trots ohälsa och funktionshinder. Målsättningen förverkligas genom olika former av vård hemma: hemtjänst, hemsjukvård och hemsjukhusvård.

– Det här gör att patienten dagligen kan få besök av skötare från flera olika instanser, där ingen gestaltar helheten. Medelåldern på patienterna är hög och de vårdas ofta av anhöriga som också är äldre, vilket dels påverkar patientsäkerheten och dels är betungande för de anhöriga, säger Vaartio-Rajalin.

– Jag skulle gärna se att vi slog fast nationella kriterier för säker och kompetent hemvård. Vem ska göra vad? Och vem har kompetens att göra vad? En enskild forskare kan inte avgöra de här frågorna, men vi kan ta initiativ i diskussionen.

Vaartio-Rajalin har varit universitetsforskare i hälsovetenskaper vid Åbo Akademi sedan 2018. Hon inledde sin karriär som lektor och utbildningsansvarig i vårdämnen vid Novia Åbo 2001 och doktorerade vid Åbo universitet 2008 vid sidan av arbetet.

Professuren i gerontologi vid Åbo Akademi är den första på svenska i Finland. Professuren ingår i forskningsprofilen ”Lösningar för hälsa”, som är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning med fokus på bland annat läkemedelsutveckling och diagnostik, vårdvetenskap, psykologi och IT.

Till den nya professorns ansvarsområde hör att utveckla attraktiva utbildningar och att bedriva relevant gerontologisk vårdforskning med särskilt fokus på Åboregionen, med ringeffekter för hela Svenskfinland.

Satsningen möjliggörs tack vare finansiering från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr som gavs 2019. Finansieringen uppgår till cirka 1 miljon euro för en period på 10 år.

– Centrala mål för forskningsprofilen Lösningar för hälsa är att förbättra diagnostisering och behandling, men också att lösa utmaningen i att hålla en åldrande befolkning vid god vigör. Vi är mycket tacksamma över att donationen gör det möjligt för oss att arbeta mot detta mål, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.

Enligt Henrik Karlsson, vd för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr, är det här målsättningar som väl uppfyller stiftelsens stadgar där åldringshem och förebyggande hälsovård har en central roll.

– Då vi för några år sedan fick frågan om vårt intresse att finansiera en professur inom gerontologin, tände vi genast på idén. Vi upplever det som ett konkret sätt att kunna bidra till en bättre och framför allt tryggare morgondag, säger Karlsson.

 

Mera information:
Heli Vaartio-Rajalin
Tfn: +358 50 342 7164
E-post: heli.vaartio-rajalin@abo.fi