Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Uusi gerontologian professori haluaa kansalliset kriteerit kotihoitoon

Åbo Akademin uuteen gerontologisen hoidon professorin tehtävään on nimitetty Heli Vaartio-Rajalin 1.3.2021 alkaen. Tavoitteena on edistää suomenruotsalaisten ikäihmisten hoidon laatua ja kehitystä.

Terveystieteiden tohtori, dosentti Heli Vaartio-Rajalin on valittu Åbo Akademin gerontologisen hoidon professoriksi. Yliopiston urapolkumenettelyn (tenure track) mukaisesti hän toimii aluksi neljän vuoden ajan apulaisprofessorina.

Porträttfoto.
Heli Vaartio-Rajalin. Kuva: Åbo Akademin kuvapankki.

Gerontologian tavoitteena on lisätä iäkkäitä ja ikääntyviä koskevaa tietoa ja osaamista, ja sitä kautta edistää vanhusten hoitoa ja hoivaa. Omassa tutkimuksessaan Vaartio-Rajalin pyrkii kehittämään yhteiskunnan palvelu- ja hoitorakenteita. Teema on ajankohtainen, kun väestömme vanhenee jatkuvasti ja valtakunnallisena pyrkimyksenä on vähentää erikoissairaanhoitoa.

Valtio on asettanut tavoitteeksi, että 95 prosenttia kaikista yli 75-vuotiaista voisi asua kotona riippumatta siitä, minkälaisia sairauksia tai toiminnanrajoituksia heillä on. Tavoitteen saavuttamiseksi tarjolla on erilaisia kotiin tuotavia hoitopalveluita: kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotisairaalahoito.

– Kun potilaan luona saattaa päivittäin käydä hoitajia, jotka edustavat useita eri tahoja, on kokonaiskuvaa vaikea hahmottaa. Potilaiden keski-ikä on korkea, ja usein heitä hoitaa omainen, joka itsekin on iäkäs. Tämä vaikuttaa potilasturvallisuuteen ja on raskasta omaisille, sanoo Vaartio-Rajalin.

– Näkisin mielelläni, että kotihoidolle laadittaisiin kansalliset kriteerit turvallisen ja osaavan hoidon varmistamiseksi. Kuka tekee mitäkin? Kenellä on pätevyys tehdä mitäkin? Yksittäinen tutkija ei voi näitä kysymyksiä ratkaista, mutta voimme ottaa aktiivisesti asioita esille keskustelussa.

Vaartio-Rajalin on toiminut Åbo Akademissa terveystieteiden yliopistotutkijana vuodesta 2018. Sitä ennen hän työskenteli vuodesta 2001 alkaen ammattikorkeakoulu Novian Turun yksikössä hoitoalan aineiden lehtorina ja koulutusvastaavana sekä väitteli työn ohella tohtoriksi Turun yliopistossa vuonna 2008.

Åbo Akademin gerontologinen professuuri on Suomen ensimmäinen ruotsinkielinen professuuri alalla. Professuuri on osa ”Terveyteen liittyvät ratkaisut” -tutkimusprofiilia, joka on yksi Åbo Akademin painopistealueista. Tutkimusprofiilin keskeisiä osa-alueita ovat lääkekehitys ja diagnostiikka, hoitotiede, psykologia ja informaatioteknologia.

Uuden professorin vastuualueisiin lukeutuvat houkuttelevien koulutusten kehittäminen ja erityisesti Turun alueelle painottuva gerontologisen hoidon tutkimus, jonka tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää Suomen koko ruotsinkielisen väestön keskuudessa.

Taloudellisesti tämän panostuksen mahdollistaa Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr -säätiön vuonna 2019 myöntämä rahoitus. Noin 1 miljoonan euron rahoitus kattaa 10 vuoden ajanjakson.

– Terveyteen liittyvät ratkaisut -tutkimusprofiilin keskeisenä tavoitteena on parantaa diagnostiikkaa ja hoitoa, mutta samalla pyritään myös kehittämään ratkaisuja, joiden avulla ikääntyvä väestö pysyy hyvässä kunnossa. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että saamamme lahjoituksen turvin pystymme toimimaan tämän tavoitteen hyväksi, sanoo Åbo Akademin rehtori Moira von Wright.

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet -säätiön toimitusjohtaja Henrik Karlsson toteaa, että nämä tavoitteet vastaavat hyvin säätiön sääntöjä, joissa vanhainkodit ja ehkäisevä terveydenhuolto ovat keskeisessä asemassa.

– Innostuimme heti ajatuksesta, kun meiltä pari vuotta sitten tiedusteltiin, olemmeko kiinnostuneita rahoittamaan professuuria gerontologian alalla. Koemme näin voivamme konkreettisella tavalla olla rakentamassa parempaa ja ennen kaikkea turvallisempaa huomista, sanoo Karlsson.

 

Lisätietoja:
Heli Vaartio-Rajalin
Puh. +358 50 342 7164
Sähköposti: heli.vaartio-rajalin@abo.fi