Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny möjlighet att avlägga specialiserad IT-examen vid Åbo Akademi i Vasa

Nu blir det möjligt att avlägga en internationell magisterexamen med specialiseringen datateknik på engelska vid Åbo Akademi i Vasa. Tio studieplatser står lediga att söka i januari.

Utbildningen är en utvidgning av den internationella magisterutbildning inom informationsteknologi som redan finns vid Åbo Akademi i Åbo. Till den nya inriktningen hoppas man främst locka internationella studerande som redan finns på plats i Österbotten vid någon av regionens skolor, till exempel Yrkeshögskolan Novia, VAMK eller Centria. Utbildningen lämpar sig även för personer i arbetslivet som har en kandidatexamen inom IT eller motsvarande och som kanske behöver en magisterexamen som språngbräda i karriären.

Magisterprogrammet med inriktning på datateknik tar två år att genomföra och är uppbyggt så att man flexibelt kan avlägga kurserna som i huvudsak ges på distans från IT-utbildningen i Åbo. Det här betyder att utbildningen lämpar sig bra för den som till exempel redan hittat ett jobb och vill arbeta parallellt med studierna. I nuläget finns ett fåtal kurser som kräver fysisk närvaro i klassrummet på Academill i Vasa, men studierna förutsätter ändå att den studerande har möjlighet att vistas regelbundet på campus.

– Den finländska industrin behöver kunnig arbetskraft och de satsningar som görs inom speciellt Vasaergionens industrier med en utvidgning av energiklustret innebär en ökad efterfrågan på internationellt skickliga arbetstagare med relevant högre utbildning inom IT. Det här är en bra möjlighet för den som vill fullfölja en magisterutbildning inom IT i Vasa, säger Marina Waldén som ansvarar för magisterprogrammet.

Ansökning till magisterprogrammet sker i 4– 18.1.2023 via plattformen studieinfo.fi. Utbildningen startar hösten 2023.

Mera information:  
Marina Waldén, magisterprogramansvarig
E-post marina.walden@abo.fi

Mera information: https://www.abo.fi/en/study-programme/masters-degree-programme-in-information-technology/