Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Ny forskning ska göra kryssningar coronasäkrare och hjälpa rederierna få tillbaka sina kunder

Forskare i cellbiologi och industriell ekonomi vid Åbo Akademi har utarbetat modeller för att trygga säkerheten under kryssningar.

Coronapandemin orsakade närapå ett totalstopp inom kryssningsindustrin. Färjeoperatörerna Tallink Silja och Viking Line förlorade 70–80 procent av sina passagerare och gjorde förluster på tiotals miljoner euro. Stora utländska rederier som Royal Caribbean Group och Carnival Corporation pausade sin kryssningsverksamhet under stora delar av 2020 vilket ledde till närapå noll omsättning och miljardförluster.

Ett tvärdisciplinärt forskningsteam har på uppdrag av Business Finland sökt lösningar för att hantera den pågående krisen så väl som eventuella framtida pandemier. Inom ramen för projektet Healthy Travel tog forskarna fram modeller som beskriver arbets- och passagerarflöden som beaktar fartygets storlek, samt testningsbehovet för att kostnadseffektivt minimera risken för att en smittbärare stiger ombord.

– Vi har identifierat situationer där risken för virusspridning är särskilt stor och utvecklat processer och handlingssätt för att minimera riskerna. Eftersom risken för smittspridning är som störst när många personer samlas i begränsade utrymmen har vi främst koncentrerat oss på ombordstigningen och fartygens allmänna utrymmen, säger Magnus Hellström, biträdande professor i industriell ekonomi vid Åbo Akademi.

Därtill har forskarna beskrivit hur olika säkerhetsnivåer kan användas för att hämma spridningen av virus ombord, beroende på smittläget. Det innebär att man under pandemier minskar mängden passagerare, ökar rengöringen av ytor, minskar behovet av att behöva köa och förkortar vistelserna i gemensamma utrymmen genom att till exempel erbjuda elektronisk bokning av restaurangplatser. Genom att placera handdesinfektionspunkter och rekommendationer om ansiktsskydd vid entréerna och genom att skaffa utrustning för coronatester för färden minskar risken ytterligare att virus sprids.

– Virusutbrottet från en enskild individ på kryssningsfartyget Diamond Princess i Japan förra våren ledde till att nästan 700 personer insjuknade. Fallet visade hur viktigt det är att satsa på relativt enkla screeningprocedurer vid ombordstigningen och säkerhetsrutiner under resans gång. Många av de åtgärder som rederierna tagit i bruk erbjuder redan mycket säkrare kryssningar än allmänheten kanske tror, säger Erik Niemelä, projektforskare i cellbiologi vid Åbo Akademi.

Erik Niemelä, Jonas Spohr, Magnus Hellström, Johnny Långstedt, Anastasia Tsvetkova, Joakim Sjöblom, Fuad Khan, John E Eriksson, Kim Wikström. Managing passenger flows during pandemics – reducing the risk of contracting infectious diseases during seaborne transportation. Manuscript under revision in the International Journal of Travel Medicine: 29.01.2021.

Figur: Preventiva åtgärder vid check-in

Mera information:

Magnus Hellström, biträdande professor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
+358 40 737 9980
magnus.hellstrom@abo.fi

Erik Niemelä, projektforskare i cellbiologi, Åbo Akademi
+ 358 40 707 4400
erik.niemela@abo.fi

Jonas Spohr, akademilektor i industriell ekonomi, Åbo Akademi
+358 50 354 4466
jonas.spohr@abo.fi