Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Ny festival hyllar alger

Åbo Akademis algforskare Conny Sjöqvist och konst- och vetenskapskollektivet Fern Orchestra arrangerar en Algfestival i Konstens hus i Åbo den 4–6 maj 2023.

Fern Orchestra är en tvåspråkig, mångkonstnärlig och -facetterad arbetsgrupp som bland annat har undersökt fotosyntes, stängda biosfärer och växternas sinnen i sina verk inom Plant Series. Som orkesterns instrument fungerar växter och mikroorganismer medan verken består av performancekonst, modern dans, publikationer samt ljus- och ljudkonst. Med sina verk lyfter Fern Orchestra fram förhållandet mellan människa, natur och ljus.

– I bakgrunden ligger en tanke om att föra oss närmare naturen. Trots mikroorganismernas centrala roll för vår existens tar vi dem ofta för givet. Då vi stannar upp och observerar livet omkring oss, via både konst och vetenskap, finns det potential för nya upplevelser, känslor och insikter i förhållande till naturen, säger Sjöqvist.

Under festivalen kan deltagare uppleva bland annat Algdagboken, en audiovisuell föreställning om en encellig algs liv. Man kan också se dokumentärfilmen Algsafari, lyssna till musik som är gjord med hjälp av alger samt se självlysande alger från Östersjön i installationen Breath som visades på Lux Helsinki 2019. Under festivalens första dagar ordnas gratis workshops där deltagarna kan måla encelliga alger på glasobjektiv. Dessa verk utgör en ljuskonstutställning på Konstens hus innergård under evenemangets sista dag efter solnedgång.

Fern Orchestra vill även uppmärksamma algforskare och docent Tore Lindholms 75-årsdag. Lindholm håller en presentation om alger torsdagen den 4 maj.

 

Läs mera om festivalprogrammet här!