Skriv här det du söker efter!

Pressinbjudan

Pressinbjudan

PRESSINBJUDAN
Åbo Akademi
29.11.2018

Musikalproduktionen DÖMD stärker abiturienternas svenska i Björneborg

Abiturienter vid Björneborgs svenska samskola och Vasa övningsskola har under 2018 samarbetat kring en musikalproduktion. Avsikten är att stärka svenskan via konstnärliga lärprocesser och autentisk kommunikation. Initiativtagare och finansiär är Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB).

Musikalen DÖMD visas i Björneborg fredag 7.12 kl. 19.00, lördag 8.12 kl. 15.00 och, beroende på efterfrågan, möjligen också på lördag 8.12 kl. 12.00. På lördagen ordnas busstransport från Vasa till Björneborg.

Mediernas representanter välkomnas att delta i en pressträff onsdagen den 5 december 2018, kl. 13.00 i Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22, Björneborg. Då är det möjligt att fota och intervjua elever som deltar i musikalen, samt lärare.

Musikalprojektet har bestått av två delar, en som fokuserat på läskompetens, och en mer produktiv del där de studerande skrivit en musikal. Arbetsprocesserna lever upp till den nya läroplanen för gymnasiet där multilitteracitet, digital kompetens, företagsamhet och samhällskontakter ska få utvecklas i kommunikativa sammanhang över traditionella ämnesgränser. Mera information om projektet på: http://web.abo.fi/pressmaterial/DOMD.pdf

Svenska kulturfonden i Björneborg har i samarbete med Åbo Akademi i Vasa igångsatt ett tvåårigt interventionsprogram kallat Case BSS, vars syfte är att stärka svenskan i hela utbildningskedjan. Projektet jobbar inom fyra olika delområden, och musikalprojektet ingår i ett av dem. Mera information om Case BSS på: http://web.abo.fi/pressmaterial/CaseBSS.pdf

Det här är nypremiär för musikalen DÖMD, premiären hölls i Vasa 16.11.2018. Föreställningen handlar om hur lätt någon kan dömas i samhällets ögon och hur snabbt det kan gå. Biljetter kan köpas via Svenska Klubben i Björneborgs webbplats: http://bjsk.fi

Reklamaffischen finns på adressen: http://web.abo.fi/pressmaterial/DOMD_Bjorneborg.pdf

För mera information:

Jan Jansson, 050 309 2461, lektor i musik, Vasa övningsskola
Malin Olkkola, 050 413 3873, regissör
Hermanni Haaparanta, 044 541 5110, gymnasiestuderande, Björneborgs svenska samskola
Ulrika Hollsten, 040 059 7033, senior advisor, Björneborgs svenska samskola
Ria Heilä-Ylikallio, 040 550 2852, professor i modersmålets didaktik, Åbo Akademi
Erik Rosenlew, 040 525 6030, ordförande, Svenska kulturfonden i Björneborg


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör