Kirjoita tähän hakemasi!

Mediakutsu

Mediakutsu

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
29.11.2018

Musikaalituotanto DÖMD vahvistaa porilaisten abiturienttien ruotsinkieltä

Porissa toimivan Björneborgs svenska samskolanin abiturientit ovat yhdessä Åbo Akademin Vaasassa sijaitsevan harjoittelukoulun, Vasa övningsskolanin abiturienttien kanssa tehneet musikaalin. Projektin päämääränä on vahvistaa abiturienttien ruotsinkielentaitoja taiteellisten oppimisprosessien ja autenttisen kanssakäymisen kautta. Projekti on saanut alkunsa porilaisen Svenska Kulturfonden i Björneborg -säätiön aloitteesta, ja säätiö on myös projektin rahoittaja.

Musikaali DÖMD esitetään Porissa perjantaina 7.12. klo 19.00, lauantaina 8.12. klo 15.00 ja kysynnän mukaan mahdollisesti myös lauantaina 8.12. klo 12.00. Lauantaina järjestetään bussikuljetus Vaasasta Poriin.

Median edustajat ovat tervetulleita mediatilaisuuteen keskiviikkona 5. joulukuuta 2018, klo 13.00 osoitteessa Mikaelsgården, Mikonkatu 20–22, Pori. Tilaisuudessa on mahdollisuus kuvata ja haastatella musikaaliin osallistuvia oppilaita sekä opettajia.

Taiteellisen musikaaliprojektin avulla on pyritty kehittämään lukio-opiskelijoiden yhteistoiminnallista tekstien tuottamista sekä tulkitsemista. Kirjallisuuden opetusta on syvennetty mm. kahden lukion välisillä kirjakeskusteluilla kevätlukukaudella 2018. Syksyllä 2018 opiskelijat ovat yhteistyössä tuottaneet musikaalin käsikirjoituksen. Ruotsin kieltä on käytetty autenttisesti: on oikea aikaraja ja oikea tuntematon vastaanottaja, musikaaliyleisö. Näin on kehitetty moniluku-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja lukion opetussuunnitelmaperusteiden mukaisesti. Musikaaliprojekti on myös hyvä esimerkki luovasta, ainerajoja ylittävästä ilmiöläheisestä opetus- ja oppimisprosessista.
Lisätietoa (ruotsiksi) osoitteessa: http://web.abo.fi/pressmaterial/DOMD.pdf

Svenska Kulturfonden i Björneborg ja Åbo Akademi ovat yhteistyössä panneet alulle kaksivuotisen kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on ruotsin kielen tukeminen kaikilla kouluasteilla Björneborgs svenska samskolanissa, myös päiväkodissa ja esikoulussa. Hankkeessa on neljä osa-aluetta, joista lukiossa tehtävä musikaaliprojekti on yksi. Lisätietoa (ruotsiksi) osoitteessa: http://web.abo.fi/pressmaterial/CaseBSS.pdf

Tämä on Musikaali DÖMDin uusintaensi-ilta, ensi-ilta oli Vaasassa 16.11.2018. Musikaali käsittelee sitä miten helposti ja nopeasti voi tulla tuomituksi yhteiskunnan silmissä. Lippuja voi ostaa Svenska Klubben i Björneborgin nettisivujen kautta: http://bjsk.fi/

Musikaalin juliste on osoitteessa: http://web.abo.fi/pressmaterial/DOMD_Bjorneborg.pdf

Lisätietoja antaa:

Jan Jansson, 050 309 2461, musiikin lehtori, Vasa övningsskola
Malin Olkkola, 050 413 3873, ohjaaja
Hermanni Haaparanta, 044 541 5110, lukio-opiskelija, Björneborgs svenska samskola
Ulrika Hollsten, 040 059 7033, senior advisor, Björneborgs svenska samskola
Ria Heilä-Ylikallio, 040 550 2852, äidinkielen didaktiikan professori, Åbo Akademi
Erik Rosenlew, 040 525 6030, puheenjohtaja, Svenska kulturfonden i Björneborg


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja