Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Moira von Wright är Åbo Akademis nya rektor

Moira von Wright i förgrunden, Fritjof Sahlström i bakgrunden.
Moira von Wright.

Åbo Akademis styrelse har idag valt professor, FD Moira von Wright till ny rektor för Åbo Akademi. von Wright tillträder 1.8.2019 för en period på fem år. Styrelsens val var enhälligt. Vid valet låg fokus bland annat på förmåga till samarbete, visionärt tänkande, bevisad professorskompetens, samt i praktiken visad god ledarförmåga.

– Jag är glad att vi lyckats rekrytera en ny rektor med en mycket bred, mångsidig och internationell erfarenhet av akademiskt ledarskap på flera nivåer, men också med starka rötter i Åbo. Hon har uppnått mycket goda resultat i tidigare uppdrag. Jag är övertygad om att hon hämtar med sig nya idéer och erfarenheter som kan bidra till att utveckla ett redan starkt Åbo Akademi, säger Åbo Akademis styrelseordförande Thomas Wilhelmsson.

– Valet, som var enhälligt, baserade sig naturligtvis på Moira von Wrights starka ledarskapsmeriter. Men jag är också glad över att Åbo Akademi nu får sin första kvinnliga rektor.

FD Moira von Wright (f. 1957) är professor i Människan i välfärdssamhället vid Ersta Sköndal Bräcke högskola i Sverige. von Wright disputerade i pedagogik år 2000 vid Stockholms universitet och har varit professor i pedagogik vid Örebro universitet i Sverige åren 2007–2010, prorektor vid Örebro universitet 2008–2010, rektor vid Södertörns högskola, Sverige 2010–2016 och sedan augusti 2017 först affilierad professor, sedan professor vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. von Wright är uppvuxen och har fått sin magisterutbildning i Finland.

Sex kandidater intervjuades för posten, von Wright valdes bland tre finalister.

Mandatperioden för Åbo Akademis nuvarande rektor, Mikko Hupa, går ut 31.7.2019.

För mera information:

Ordförande för Åbo Akademis styrelse
Thomas Wilhelmsson
Tfn: +358 50 301 9305

Professor
Moira von Wright
Tfn: +46 70 209 7172
E-post: moira.vonwright@esh.se