Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Miljöministeriets Maria Laamanen ny arbetslivsprofessor vid Åbo Akademi

en glad blond kvinna
Maria Laamanen. Foto: Miljöministeriet

Åbo Akademi har fått sin andra arbetslivsprofessor. Docent, FD Maria Laamanen (f. 1970) har anställts som arbetslivsprofessor, eller så kallad affilierad professor i havsmiljöforskning för tiden 1.1.2019–31.12.2020. Anställningen är på 10 procent vid ämnet miljö- och marinbiologi.

En arbetslivsprofessor fungerar som en brobyggare mellan Åbo Akademi och det omgivande samhället. Den bidrar med omfattande kunskaper och insikter från en karriär utanför universitetssektorn, exempelvis genom föreläsningar, seminarier, handledning eller genom att delta i konferenser och diskussioner.

Laamanen arbetar som miljöråd vid miljöministeriet, med fokus på havsmiljövård nationellt, och havsskydd på EU- och internationell nivå, samt havspolitik. Dessutom är hon ordförande för HELCOM:s delegation i Finland. Tidigare har hon jobbat vid HELCOM, Helsingfors universitet och vid havsforskningsinstitut. Hennes särintressen inom forskningen är övergödning, klimatförändringen och dess effekter på den marina miljön, samt sopor och mikroplaster i haven.

– Arbetslivsprofessuren är en fin öppning i den finländska havsforskningen och havsmiljöpolitiken. Den möjliggör en ännu tätare växelverkan mellan den vetenskapliga världen och beslutsfattandet som berör haven. För mig personligen är det här en angenäm möjlighet att verka som en aktiv brobyggare, jag ser fram emot ett livligt och inspirerande samarbete med forskarna vid Åbo Akademi, säger Laamanen.

Ett av Åbo Akademis fyra profileringsområden inom forskningen är Havet. Forskningen har fokus på marin- och miljöbiologi, offentlig förvaltning och industriell ekonomi inom Östersjöforskning.

Erik Bonsdorff är professor i marinbiologi med särskild inriktning på Östersjöns och skärgårdens ekologi och miljö. Han säger att syftet med den tidsbundna anställningen bland annat är att utveckla och upprätthålla aktiv kontakt och informationsflöde mellan Åbo Akademi och miljöministeriet särskilt beträffande havsmiljöfrågor.

– Den havsrelaterade forskningen vid Åbo Akademi är stadd i stark utveckling, och en växelverkan mellan den marina miljöforskningen och det omgivande samhället är av största betydelse för oss. Att vi nu har Maria Laamanen som arbetslivsprofessor, med bästa tänkbara kunskap och plattform inom landets miljöpolitik och -förvaltning, erbjuder unika möjligheter till ömsesidigt informationsutbyte, och ger oss tillfälle att anpassa verksamheten efter det mest aktuella och akuta kunskapsbehovet, samtidigt som vi i realtid kan erbjuda forskningsbaserad rådgivning i frågor vi anser vara centrala. Vi ser verkligen fram emot denna nya form av samverkan mellan universitet och samhälle, säger Bonsdorff.

Av en arbetslivprofessor vid Åbo Akademi krävs, förutom doktorsexamen, för undervisning relevant arbetserfarenhet från näringslivet, offentlig förvaltning eller tredje sektorn under en period av minst fem år. Anställningen är alltid tidsbunden (1–3 år).

I maj 2018 anställdes Åbo Akademis första arbetslivsprofessor, Auvo Rauhala, vid ämnet vårdvetenskap vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

För mera information:

Maria Laamanen
Miljöråd, affilierad professor i havsmiljöforskning vid Åbo Akademi
Tel: +358 50 366 9849
E-post: maria.laamanen@ym.fi
Twitter: @Nodularia
Bild: http://web.abo.fi/pressmaterial/Maria_Laamanen.jpg (Foto: Miljöministeriet)

Erik Bonsdorff
Professor i miljö- och marinbiologi vid Åbo Akademi
Tel: +358 40 536 3539
E-post: erik.bonsdorff@abo.fi


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör