Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Ympäristöministeriön Maria Laamanen on nimitetty Åbo Akademin työelämäprofessoriksi

en glad blond kvinna
Maria Laamanen. Kuva: Ympäristöministeriö

Åbo Akademi on saanut järjestyksessä toisen työelämäprofessorinsa. Dosentti, FT Maria Laamanen (s. 1970) on nimitetty meriympäristötutkimuksen työelämäprofessoriksi ajalle 1.1.2019–31.12.2020. Ympäristö- ja meribiologian oppiaineeseen sijoittuva tehtävä on osa-aikainen (10 %).

Työelämäprofessori (Professor of Practice) toimii sillanrakentajana Åbo Akademin ja ympäröivän yhteiskunnan välillä. Työelämäprofessorilla on osaamista ja näkemystä, joka on karttunut hänen urallaan muualla kuin yliopistomaailmassa ja jota hän jakaa toimimalla luennoitsijana ja ohjaajana sekä osallistumalla seminaareihin, konferensseihin ja keskusteluun.

Laamanen työskentelee ympäristöministeriössä ympäristöneuvoksena, jonka tehtäväalaan kuuluvat meriympäristönhoito kansallisella tasolla, mertensuojelu EU:n ja kansainvälisellä tasolla sekä meripolitiikka. Lisäksi hän on Itämeren suojelukomission (HELCOM) Suomen valtuuskunnan puheenjohtaja. Hän on aikaisemmin työskennellyt HELCOMin, Helsingin yliopiston ja merentutkimuslaitosten palveluksessa. Tutkimuksessa häntä kiinnostavat erityisesti rehevöityminen, ilmastonmuutos ja sen vaikutukset meriympäristöön sekä merten roskaantuminen ja mikromuovit.

– Työelämäprofessuuri on hieno uusi avaus suomalaisessa merentutkimuksessa ja meriympäristöpolitiikassa. Se mahdollistaa aiempaakin tiiviimmän vuorovaikutuksen tiedemaailman ja päätöksenteon välillä meriin liittyvissä asioissa. Minulle itselleni tämä on mieluisa tilaisuus toimia aktiivisena sillanrakentajana, ja odotan vilkasta ja innostavaa yhteistyötä Åbo Akademin tutkijoiden kanssa, Laamanen sanoo.

Meri ja merenkulku on yksi Åbo Akademin tutkimuksen profilointialueista. Tutkimuksessa painottuvat meri- ja ympäristöbiologia, hallintotieteet ja teollisuustalous Itämeren tutkimuksessa.

Meribiologian professori Erik Bonsdorff on erikoistunut Itämeren ja saariston ekologiaan ja ympäristöön. Hänen mukaansa määräaikaisen työelämäprofessuurin tarkoituksena on muun muassa kehittää ja ylläpitää aktiivista yhteydenpitoa ja tiedonvaihtoa Åbo Akademin ja ympäristöministeriön välillä erityisesti meriympäristöä koskevissa kysymyksissä.

– Åbo Akademissa mereen liittyvä tutkimus on voimakkaasti kehittyvä ala, ja vuorovaikutus merellisen ympäristötutkimuksen ja ympäröivän yhteiskunnan välillä on meille tärkeää. Työelämäprofessorina Maria Laamanen edustaa parasta mahdollista osaamista ja näköalaa maamme ympäristöpolitiikkaan ja -hallintoon, mikä avaa mahdollisuuksia ainutlaatuiseen tiedonvaihtoon. Siten voimme sopeuttaa toimintaamme, niin että se vastaa aina ajankohtaisimpaan ja akuuttiin tiedontarpeeseen, ja samalla tarjota uusinta tutkimukseen perustuvaa tietoa avuksi keskeiseksi katsomissamme kysymyksissä. Odotamme todella paljon tältä uudelta yliopiston ja yhteiskunnan väliseltä yhteistyöltä, Bonsdorff toteaa.

Åbo Akademin työelämäprofessorilta edellytetään tohtorin tutkinnon lisäksi opetusalan kannalta merkittävää, vähintään viiden vuoden työkokemusta elinkeinoelämän, julkishallinnon tai kolmannen sektorin tehtävistä. Työelämäprofessuuri on aina määräaikainen (1–3 vuotta).

Åbo Akademin ensimmäiseksi työelämäprofessoriksi nimitettiin toukokuussa 2018 Auvo Rauhala kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan hoitotieteen oppiaineeseen.

Lisätietoja:

Maria Laamanen
Ympäristöneuvos, Åbo Akademin meriympäristötutkimuksen työelämäprofessori
Puhelin: +358 50 366 9849
Sähköposti: maria.laamanen@ym.fi
Twitter: @Nodularia
Kuva: http://web.abo.fi/pressmaterial/Maria_Laamanen.jpg (Kuvaaja: Ympäristöministeriö)

Erik Bonsdorff
Ympäristö- ja meribiologian professori, Åbo Akademi
Puhelin: +358 40 536 3539
Sähköposti: erik.bonsdorff@abo.fi


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja