Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Meddelande från Åbo Akademis styrelse

Till personal och studerande vid Åbo Akademi,

Under den senaste veckan har man i massmedia kommenterat stämning och ledarskap inom Åbo Akademi. Akademins styrelse har diskuterat frågan, både inom styrelsen och med rektor. Styrelsen betonar viljan att ta kritiken på allvar. Det är viktigt att man inom akademin satsar på att öppna dörrarna, speciellt nu när pandemin förhoppningsvis är på återtåg.

Både styrelsen och rektoratet lyssnar till kritiken, som främst gäller kommunikation och informationsgång, känslan av deltagande i beslutsfattandet och ledningens tillgänglighet. Verksamhetssättet bör utvecklas så att de behov som gjorts gällande kan tillgodoses på ett bättre sätt. Genom att lyssna och föra kontinuerliga diskussioner med universitetssamfundet kan man skapa en bättre delaktighet. Styrelsen arbetar för att beslutsprocesserna utvecklas i denna riktning. Man utreder också, hur rektoratet kan stödas i detta arbete.

Styrelsen betonar vikten av att alla vid Åbo Akademi kan uppleva sig kunna ta aktiv del i utvecklingen av Akademin. Det är i allas vårt intresse att vi tillsammans kan möta de utmaningar akademin står inför.

Med vänlig hälsning,

Thomas Wilhelmsson
Styrelseordförande