Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Männen i kostym Matti Laine och Dmitry Murzin ser nöjda ut
Matti Laine ja Dmitry Murzin. Kuva: Mia Henriksson

MEDIATIEDOTE
Åbo Akademi
14.11.2018

Matti Laineelle ja Dmitry Murzinille tutkimuspalkinto

Professorit Matti Laine ja Dmitry Murzin saivat tänään Åbo Akademin kanslerilta palkinnot menestyksekkäästä tutkimustyöstä.

Kansleri Ulrika Wolf-Knuts jakoi kaksi palkintoa; Kristina-palkinnon 2018 ja Gadd-palkinnon 2018. Palkinnon saajat on valittu tiettyjen kriteerien perusteella, joihin kuuluvat mm. tohtorikoulutettujen ohjaaminen, omien julkaisujen määrä ja ulkoisten tutkimusvarojen hankinta.

Palkintosumma, 20 000 euroa/professori, ei ole henkilökohtainen vaan lankeaa professorin edustaman oppiaineen hyväksi. Palkinnot ovat osaa Åbo Akademin palkitsemisjärjestelmää ja ne jaetaan kunnianosoituksena menestyksekkäästä tutkimustyöstä Åbo Akademissa.

Kristina-palkinto 2017 jaettiin humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan psykologian professorille Matti Laineelle. Laine on tutkimustyössään selvittänyt muistin ja kielen mekanismeja sekä niiden aivoperustaa. Hän johtaa BrainTrain-tutkimusryhmää joka on yksi Åbo Akademin omista tutkimuksen huippuyksiköistä (www.braintrain.fi). BrainTrain-tutkimusryhmän keskeisin tutkimuskohde on työmuisti ja sen harjoittaminen. Työmuisti toimii ”mentaalisena työpöytänä” ja sillä on siten keskeinen rooli ihmisen toiminnassa.

Gadd-palkinto 2018 jaettiin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan kemiallisen teknologian professorille Dmitry Murzinille. Murzinin erikoisalueeseen kuuluu teollinen tuotanto kemiallisten prosessien avulla. Hänen keskeisimpänä tutkimuksen aiheenaan on heterogeeninen katalyysi. Katalysaattorit ovat kemiallisia substansseja, jotka nopeuttavat kemiallisia reaktioita, kulumatta itse reaktiossa. Tehokkaampia katalysaattoreita kehitetään esimerkiksi autojen päästöjen puhdistamiseen, sekä kolesterolia alentavien ja antikarsinogeenisten aineiden tuottamiseen.

Kristina-palkinto jaetaan kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnan, humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnan sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan välillä.

Palkinto on nimetty kuningatar Kristiinan (1626–1689) mukaan. Hänestä tuli kuningatar hyvin nuorena, mutta ajan mittaan hänestä kasvoi merkittävä hallitsija, joka oli hyvin kielitaitoinen sekä omasi suuren kiinnostuksen historiaa ja kulttuuria kohtaan.

Gadd-palkinto jaetaan luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan sisällä. Palkinto on nimetty Turun Akatemian ensimmäisen kemian professorin Pehr Adrian Gaddin (1727–1797) mukaan. Gaddin mielestä kaikkien tulisi osata kemiaa ja kemistin tulisi tutkia luontoa ja sieltä löytää vastaukset kysymyksiinsä. Gadd oli aikansa tuotteliain professori Akatemiassa.

Palkinnonsaajat on valinnut nimeämistoimikunta, johon kanslerin lisäksi on kuulunut neljä professoria, yksi jokaisesta tiedekunnasta.

Åbo Akademin kansleri on viisi kertaa aikaisemmin palkinnut tutkimusta Kansleripalkinnolla. Palkinnot kantavat Kristina- ja Gadd-nimiä nyt neljättä kertaa.

Lisätietoja antaa:

Ulrika Wolf-Knuts
Åbo Akademin kansleri
Puhelin: 046 921 6296

Matti Laine
Åbo Akademin psykologian professori
Puhelin: 040 769 5737
Sähköposti: matti.laine@abo.fi

Dmitry Murzin
Åbo Akademin kemiallisen teknologian professori
Puhelin: 040 779 0869
Sähköposti: dmitry.murzin@abo.fi


Kuva palkinnonsaajista:
Kuvassa vasemmalla professori Matti Laine ja oikealla professori Dmitry Murzin.
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanslerpris2018.jpg
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanslerpris2018_2.jpg


Ystävällisin terveisin,
Mia Henriksson
Tiedottaja