Skriv här det du söker efter!

Mästare på arbetsfördelning

Tapio Salmi och Dmitry Murzin är professorer i teknisk kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi. I september 2019 är de med och arrangerar kongressen CatBior 2019, som hålls i Åbo. Kongressen fokuserar på katalysen i bioraffinaderier, ett tema som är viktigt och högaktuellt.

– Naturligtvis vill vi använda förnybara naturresurser. Vi omvandlar dem till miljövänliga kemikalier och bränslekomponenter, eller uppnår åtminstone en bättre balans när vi använder naturens tillgångar och återcirkulerar dem.  Detta skiljer sig från traditionella raffinaderier som använder sig av begränsade fossila råvaror.

– I den pågående förändringen är kombinationen med katalys och bioraffinaderiverksamhet en av nyckelteknikerna.

Ibland är konkurrensen om kongresser stenhård. Denna gång gick det rätt så smidigt.

– Dmitry Murzin blev tillfrågad om vi vill vara med bara ett par dagar innan ansökningstiden gick ut.  Vi bestämde oss för att svara ja, berättar Salmi.

De hade redan så gott som färdigt material för sitt förslag, så den mest arbetskrävande biten hade de lyckats förutspå. Dessutom råkade Murzin ge en viktig intervju vid precis rätt tidpunkt – och resten är historia. Åbo Akademi tävlade med Dalian i Kina och lyckades få CatBior 2019-kongressen till Åbo, och samtidigt för första gången till Nordeuropa.

CatBior 2019 poster.
Åbo Akademi slog hård konkurrens om att ordna kongressen CatBior 2019.

Utbyte av idéer och kunskaper

– Inom vetenskapen är det viktigt att utbyta idéer och kommunicera med andra. Att sprida och dela med sig av sina egna forskningsrön, beskriver Murzin.

Därför är Murzin och Salmi beredda att arbeta hårt för att kunna göra det möjligt för andra vetenskapsidkare att delta i högklassiga kongresser i Åbo. De är viktiga samarbetspartner för Åbo stads kongressenhet.

– Universitetens uppgifter som till och med har skrivits in i lagen är forskning, utbildning och samhällelig växelverkan. I själva verket är kongresser ett utmärkt sätt att bidra till en samhällelig interaktion även om de fokuserar på forskningen, säger Dmitry Murzin.

Enheten vid Åbo Akademi är en av Europas största enheter inom teknisk kemi och reaktionsteknik.

– Vi är väl synliga när det gäller att uppträda på internationella kongresser. Varför skulle vi inte ordna kongresser själva, konstaterar Salmi.

Europacat innehar fortfarande förstaplatsen

Europacat-kongressen 2007 ordnad av Salmi och Murzin är den största vetenskapliga kongress som hittills ordnats i Åbo.

– På kongressen föreläste en Nobelpristagare i kemi, samt forskare från alla kontinenter och dåvarande kulturminister. Dessutom erbjöds ett livligt kvällsprogram. Kongressen var en gemensam europeisk och i synnerhet nordisk insats på grund av organisationens mångkulturella karaktär.

Kvällsprogrammet på Europacat-kongressen kan betraktas som ett verkligt mästerverk. Kongressdelegaterna transporterades med 13 båtar till den lilla ön Loistokari. Förrätterna intogs ombord på båtarna som tog gästerna till Loistokari där huvudrätten serverades. Under färden fick de internationella gästerna se en skymt av Åbo skärgård.

Under den andra kvällen gavs en konsert med nordisk och slavisk kyrkomusik i Åbo domkyrka. Kvällsprogrammet var ett exempel på att kongressdeltagarna är intresserade av något speciellt och genuint, inte nödvändigtvis bara av lyx.

Salmi och Murzin är nöjda över att kunna ordna kongresser även om det innebär en stor arbetsbörda.

– Vårt arbete har gjort det möjligt för hela laboratorieteamet att engagera sig för ordnandet av kongresser.

Laboratoriet för kemi och reaktionsteknik vid Åbo Akademi är en ganska stor enhet med ca 40 medarbetare. Kongresserna innebär en möjlighet för enhetens medlemmar att träffa och umgås med toppforskare inom området.

– På sätt och vis för vi våra forskare närmare det internationella forskarsamhället. Vi kan inte skicka alla utomlands, men de kan träffa internationella forskare här.

Tapio Salmi och Dmitry Murzin i laboratoriemiljö.
Professorerna Tapio Salmi (t.v.) och Dmitry Murzin. Foto: Åbo kongressbyrå.

Hemligheten bakom framgången

Kongresser är viktiga mötesplatser där man kan diskutera med kollegor som kommer med kommentarer, frågor och kritik. Vid sidan av stora kongresser behövs det också mindre evenemang. Dessa kan ha ett snävare fokus, men frågorna diskuteras intensivt under flera dagar.

Förutom kongressen Europacat 2007 har Salmi och Murzin arrangerat det nordiska katalyssymposiet två gånger, och dessutom evenemangen Camure 8 & ISMR 7 och CAFC10.

Med CatBior 2019 snart med på listan säger Dmitry Murzin att en av hemligheterna bakom framgången utkristalliserar sig i ordet arbetsfördelning. Olika personer har ansvar för olika uppgifter.

– Min kollega Salmi är mycket skicklig på att styra arbetsfördelningen av den här typen. Utan bra ledarskap vore det en helt annorlunda erfarenhet att ordna kongresser, säger Murzin.

– Vi ger inte bara instruktioner och uppgifter, utan vi arbetar tillsammans, gör vår egen insats och delegerar. Det här är en bra blandning, tillägger Salmi.

Någon svarar för webbplatsen, en annan för transporterna och en tredje för fritidsprogrammet.

– Och för budgeten, tillägger Murzin.

– Vi arbetar som en regering som har ministrar med var sitt ansvarsområde, jämför Salmi.

– Vi försöker bara fungera bättre med mindre gräl, skrattar Murzin.

En utmaning kvar

Ett evenemang som man inte lyckats få till Åbo är International Symposium in Chemical Reaction Engineering (ISCRE). Salmi lovar att man försöker på nytt. Symposiet ordnas i Europa endast vart sjätte år och konkurrensen är hård. Förslaget måste beredas utomordentligt såväl med tanke på det vetenskapliga programmet som de praktiska arrangemangen.

– Vi måste alltid övertyga människor om hur lätt det är att ta sig till Åbo.

Tillräcklig hotellkapacitet och antalet tillräckligt stora seminariesalar som är lätta att nå är viktigt då man ordnar kongresser. Åbo stads kongressenhet hjälper forskare gratis med ansökning, planering och marknadsföring av kongresser och samarbetet har fungerat på ett utmärkt sätt.

Många internationella forskare ser Finland som ett intressant och exotiskt mål. Från Asien eller Förenta Staterna är det lika enkelt att ta sig till Åbo, resan kommer i varje fall att vara lång.

Logomo lämpar sig särskilt bra för CatBior 2019-kongressen som präglas av en intensiv gemensam debatt. Alla 300–400 kongressdelegater samlas i en lokal. Logomo bjuder dessutom på utrymmen med plana golv för matbjudning och utställning av vetenskapliga posters.

– Jag har deltagit i flera kongresser där just utrymmet som reserverats för posters har varit den svagaste länken, säger Salmi.

– Jag anser att Logomo är ett utomordentligt tillägg till utbudet av kongressfaciliteter i Åbo. Den täcker ett visst behov. Det har funnits ett behov av utrymmen för 300–500 personer och Teatro i Logomo erbjuder en lösning på detta problem, tackar Murzin.