Kirjoita tähän hakemasi!

Työnjaon mestarit

Åbo Akademin professori ja dekaani Tapio Salmi ja professori Dmitry Murzin ovat teknillisen kemian ja reaktiotekniikan huippututkijoita. Syyskuussa 2019 he ovat järjestämässä kongressia CatBior 2019, joka keskittyy katalyysiin biojalostamoissa. Aihe on erittäin tärkeä ja ajankohtainen.

– Totta kai haluamme käyttää uusiutuvia luonnonvaroja. Muutamme ne ympäristöystävällisiksi kemikaaleiksi ja polttoainekomponenteiksi, tai vähintäänkin pääsemme parempaan tasapainoon, kun käytämme resursseja luonnosta ja palautamme ne sinne. Tämä eroaa klassisesta jalostamosta, jonka raaka-aineena ovat rajalliset fossiiliset raaka-aineet.

– Katalyysi yhdistettynä biojalostamoiden toimintaan on todella yksi avaintekniikoista meneillään olevassa suuressa muutoksessa.

Joskus kilpailu kongresseista on erittäin kovaa. Tällä kertaa se sujui melko vaivattomasti.

– Dmitry Murzinilta kysyttiin vain muutama päivä ennen määräaikaa, haluammeko olla mukana jättämässä hakemusta. Päätimme sanoa kyllä, Salmi kertoo.

Tapio Salmi ja Dmitry Murzin laboratoriossa.
Professorit Tapio Salmi (kuvassa vaemmalla) ja Dmitry Murzin. Kuva: Kongressipalvelut, Turku.

Ehdotusta varten oli materiaalia jo lähes valmiina, työläin osuus oli siis osattu ennakoida. Lisäksi Murzin sattui antamaan tärkeän haastattelun juuri oikealla hetkellä – ja loppu onkin historiaa. Åbo Akademi kävi kisaa Kiinan Dalianin kanssa, mutta sai CatBior 2019 -kongressin Turkuun ja samalla ensi kertaa Pohjois-Eurooppaan.

Ideoiden ja osaamisen vaihtoa

– Tieteessä on tärkeä asia vaihtaa ideoita ja kommunikoida toisten ihmisten kanssa. Jakaa ja levittää oman tutkimuksen tuloksia, Murzin kuvaa.

Siksi Salmi ja Murzin ovat valmiita tekemään paljon töitä, jotta saisivat muita tieteentekijöitä Turkuun ja Suomeen osallistumaan korkealuokkaisiin kongresseihin. Turun kaupungin Kongressiyksikölle he ovat erittäin tärkeitä yhteistyökumppaneita.

– Yliopistojen tehtävät, jotka on jopa kirjattu lakiin, ovat tutkimus, koulutus ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Itse asiassa kongressit ovat erinomainen keino yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen, vaikka ne keskittyvätkin tieteeseen, Dmitry Murzin sanoo.

Åbo Akademin yksikkö on yksi Euroopan suurimmista teknillisen kemian ja reaktiotekniikan alalla.

– Olemme hyvin esillä kansainvälisissä kongresseissa puhujina ja posteriesityksissä. Miksi emme siis järjestäisi kongresseja myös itse, Salmi toteaa.

Europacat pitää yhä ykköstilaa

Salmen ja Murzinin organisoima Europacat 2007 -kongressi on suurin Turussa tähän mennessä järjestetty tieteellinen kokous.

– Luennoimassa oli kemian Nobel-palkinnon saaja, tutkijoita kaikilta mantereilta, kulttuuriministeri ja hyvin vilkasta iltaohjelmaa. Kongressi oli eurooppalainen ja erityisesti pohjoismainen yhteisponnistus monikulttuurisen organisaationsa myötä, Salmi kertoo.

Europacat–kongressin iltaohjelmaa voi pitää todellisena mestariteoksena. Kongressidelegaatit kuljetettiin 13 aluksen avulla pikkuiselle Loistokarin saarelle. Alkupalat nautittiin laivoilla, jotka kuljettivat pääruuan ääreen Loistokarille. Matka tarjosi kansainvälisille vieraille häivähdyksen Turun saaristoa.

Ohjelman toisena iltana oli pohjoismaisen ja slaavilaisen kirkkomusiikin konsertti Turun tuomiokirkossa. Vapaa-ajan ohjelma oli esimerkki siitä, että kongressien osallistujia kiinnostaa jokin erityinen ja alkuperäinen, ei välttämättä ainoastaan luksus.

Salmi ja Murzin ovat tyytyväisiä voidessaan järjestää kongresseja, vaikka se merkitseekin suurta työmäärää.

– Meidän työmme on tehnyt mahdolliseksi koko laboratoriotiimin sitoutuminen kongressien järjestämiseen.

Åbo Akademissa teknillisen kemian reaktiotekniikassa toimii suhteellisen suuri yksikkö, jossa työskentelee noin 40 henkilöä. Kongressit tarkoittavat yksikön jäsenille mahdollisuutta tavata ja olla kanssakäymisissä alan huippututkijoiden kanssa.

– Tavallaan me tuomme tutkijamme lähemmäs kansainvälistä tiedeyhteisöä. Me emme voi lähettää kaikkia ulkomaille, mutta he voivat tavata kansainvälisiä tutkijoita täällä.

CatBior 2019 mainos
Kisa CatBior 2019 -kongressin järjestämisestä oli kova. Åbo Akademi vei voiton.

Menestyksen salaisuus

Kongressit ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja vuorovaikutukseen kollegoiden kanssa, jotka kommentoivat, kysyvät ja kritisoivat. Isojen kongressien ohella on myös tarve pienempien tapahtumien järjestämiseen. Aiheet voivat olla kapeampia, mutta niistä keskustellaan tiiviisti useita päiviä.

Salmi ja Murzin ovat organisoineet Europacat 2007 -kongressin lisäksi Pohjoismaisen katalyysisymposion kaksi kertaa, Camure 8 & ISMR 7 sekä CAFC10 -tapahtumat.

Pian lisätään CatBior 2019 listaan ja Dmitry Murzin sanoo, että yksi menestyksen salaisuuksista tiivistyy sanaan työnjako. Ihmiset ovat vastuussa eri tehtävistä.

– Kollegani Salmi on erittäin taitava ohjaamaan tämän tyyppistä työnjakoa. Ilman hyvää johtamista olisi hyvin erilainen kokemus järjestää kongresseja, Murzin sanoo.

– Emme anna vain ohjeita ja tehtäviä, vaan teemme töitä yhdessä, annamme oman panoksemme ja delegoimme. Tämä on hyvä sekoitus, Salmi lisää.

Joku on vastuussa nettisivuista, toinen kuljetuksista, kolmas vapaa-ajan ohjelmasta.

– Ja budjetista, Murzin lisää.

– Toimimme kuin hallitus, jossa on ministereitä vastuualueineen, Salmi vertaa.

– Yritämme vain toimia paremmin, kiistelemme vähemmän, Murzin nauraa.

Yksi haaste jäljellä

International Symposium in Chemical Reaction Engineering on tapahtuma, jota ei vielä ole onnistuttu saamaan Turkuun. Salmi lupaa, että sitä yritetään vielä uudelleen. Symposio järjestetään Euroopassa vain joka kuudes vuosi ja kilpailu on kova. Ehdotuksen pitää olla hyvin valmistettu sekä tieteellisen ohjelman että käytännön järjestelyjen osalta.

– Meidän täytyy aina vakuuttaa ihmiset siitä, kuinka helppo Turkuun on tulla.

Tärkeää kongresseissa on riittävä hotellikapasiteetti, riittävän kokoisten luentosalien määrä ja kohteen helppo saavutettavuus. Turun kaupungin Kongressiyksikkö auttaa tutkijoita kongressin haku-, suunnittelu- ja markkinointivaiheessa maksuttomana palveluna ja yhteistyö on toiminut erinomaisesti.

Suomi on monille kansainvälisille tutkijoille kiinnostava ja eksoottinen kohde. Aasiasta tai Yhdysvalloista saapuville on yhtä vaivatonta tulla Turkuun, sillä matka on joka tapauksessa pitkä.

Logomo on erityisen toimiva paikka CatBior 2019 -kongressille, jolle on luonteenomaista tiivis yhteiskeskustelu. Kaikki 300-400 kongressidelegaattia kokoontuvat yhteen tilaan. Logomosta löytyvät laajat tasalattiatilat myös ruokatarjoiluille sekä tieteellisten julisteiden eli postereiden näyttelyille.

– Lukuisissa kongresseissa, joissa olen ollut, juuri postereille varattu tila on ollut heikoin lenkki, Salmi sanoo.

– Olen sitä mieltä, että Logomo on erittäin hyvä lisä Turun kongressitilojen tarjontaan. Se täyttää tietyn tarpeen. Tämän kokoluokan 300-500 hengen tiloja on tarvittu ja Logomon Teatro on ratkaissut tämän ongelman, Murzin kiittää.