Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Martins Kwazema får Akademikerpriset 2022

Martins Kwazema, doktorand i allmän historia vid Åbo Akademi, tilldelas Akademikerpriset för samtidshistorisk forskning med hög samhällelig relevans. Det är föreningen Åbo Akademis Alumner som delar ut stipendiet vartannat år.

Akademikerpriset är ett doktorandstipendium som delas ut vartannat år till en ung lovande doktorand som belöning för vetenskapliga meriter i samband med avhandlingsarbetet och/eller annan förtjänstfull verksamhet som doktoranden utfört sitt ämne eller Åbo Akademi till fromma.

Kwazema tilldelas priset för sin forskning om en för den afrikanska kontinenten central samhällsförändring, omvandlingen av Ghana från ekonomiskt kaos till Västafrikas ledande makroekonomi under 1980-talet. Kwazema undersöker den före detta presidenten Jerry Rawlings (1947–2020) roll i den retoriska vändningen från en anti-imperialistisk till IMF- och strukturomvandlingsvänlig politik.

Kwazemas forskning är den första empiriska forskning om den retoriska förändringen och dess mottagande i Ghana. Avhandlingen är global- och samtidshistorisk forskning som på ett banbrytande sätt tillämpar redskap från samhällsvetenskaplig framtidsforskning. Forskning av det här slaget är central för en samtid som måste söka möjligheter att skapa bättre förutsättningar för en hållbar framtid.

Från tidigare har Kwazema en magisterexamen i framtidsforskning från Åbo Universitet och en teknisk kandidatutbildning inom IT och industriell design. Utöver forskarstudier vid Åbo Akademi arbetar Kwazema med att etablera kontakter till näringsliv och tredje sektorn inom det internationella magisterprogrammet Master’s Degree Programme in Social Exclusion vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi. De här kontakterna skall för enskilda studerande leda till bättre praktik- och slutarbetsmöjligheter i samarbete med organisationer och till en starkare förankring i lokalsamhället för Åbo Akademi.

 

Mera information:

Prismottagare Martins Kwazema
Telefon: 045 605 5698,
E-post: mkwazema@abo.fi

 

Styrelseordförande Katja Långvik, Åbo Akademis Alumner r.f.
Telefon: 040 526 9369
E-post: katja.langvik@abo.fi