Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Krishna Kanhaiya
Krishna Kanhaiya. Foto: Johanna Bruun

M.Sc., doktorand Krishna Kanhaiya har tilldelats föreningen Åbo Akademis Alumners forskarstipendium Akademikerpriset. Stipendiet på 5 000 euro delades ut på Brahebalen lördagen den 27 januari 2018. Forskarstipendiet ges till en ung, lovande doktorand.

Krishna Kanhaiya är född 1987 i Indien. Efter utförd kandidatexamen i datavetenskap och magisterexamen i bioinformatik i sitt hemland, inledde han i februari 2015 forskarstudier vid laboratoriet Computational Biomodeling (Combio) vid Åbo Akademi och Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum (TUCS). Under sin tid vid Åbo Akademi har Kanhaiya publicerat sex refereegranskade artiklar, av vilka en har vunnit ett branschpris och en annan publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature Scientific Reports.

I sin doktorsavhandling kombinerar Kanhaiya datavetenskap, bioinformatik och biomedicin. Kort beskrivet handlar forskningen om att utveckla räkneverktyg för att hjälpa till i designen av nya läkemedel, särskilt mot cancer. I avhandlingen utnyttjar Kanhaiya en kontrollteori för att analysera vissa sjukdomars och cellers interaktionsnätverk. Genom en ny beräkningsmetod öppnas möjligheten för riktade och effektivare strategier för behandling av cancer. Speciellt fokuserar forskningen på att kunna kontrollera vissa proteiners växelverkan vid bröst-, bukspottskörtel- och äggstockscancer. Vid genomförandet av kontrollteorin används redan existerande och godkända läkemedel, vilket gör att testerna inte kräver den långa och dyra processen för nya mediciner. Istället tar man fram sätt att effektivare använda befintliga läkemedel.

Doktorsavhandlingen beräknas vara klar våren 2019. Handledare är professor i datavetenskap vid Åbo Akademi, Ion Petre. Han beskriver Kanhaiya som den bästa doktoranden på en lång tid.

Brahebalen som ordnas vartannat år samlade cirka 200 tidigare akademistuderande. Balen arrangeras i regi av föreningen Åbo Akademis Alumner, som är Åbo Akademis alumnförening och vars syfte är att stöda Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår och att upprätthålla kontakterna till och intresset för akademin och studentkåren.

 

För mera information:
Pristagaren, doktorand
Krishna Kanhaiya
Telefon: +358 46 542 3024
E-post: krishna.kanhaiya@abo.fi

Bilder på Krishna Kanhaiya:
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanhaiya1.jpg
http://web.abo.fi/pressmaterial/Kanhaiya2.jpg

Ordförande, Åbo Akademis Alumner
Tom Westerén
Telefon: +358 40 519 0885

Mera information om Åbo Akademis alumnverksamhet.


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör