Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Mediatiedote

Marko Joas ja Tapio Salmi palkitaan menestyksekkäästä tutkimustyöstä

Professori Tapio Salmi ja professori Marko Joas saavat Åbo Akademin kanslerin myöntämät tunnustuspalkinnot menestyksekkäästä tutkimustyöstä.

Åbo Akademin tiedepäivänä 9. joulukuuta 2019 kansleri Ulrika Wolf-Knuts jakoi kaksi palkintoa: Kristina-palkinnon 2019 ja Gadd-palkinnon 2019.

Marko Joas vastaanottaa Kristina-palkinnon 2019 kansleri Ulrika Wolf-Knutsilta.

Kristina-palkinnon saaja on professori Marko Joas, joka on tutkinut paikallista kestävää kehitystä vertailevasta eurooppalaisesta näkökulmasta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat demokratia, osallistuminen ja hallinnointi ympäristöä ja ihmistä koskevissa asioissa Itämeren alueen maissa.

Gadd-palkinnon saaja on akatemiaprofessori Tapio Salmi, jonka tutkimusalaa ovat uudet reaktoriteknologiat ja uudet energiamuodot, erityisesti ultraääni ja mikroaallot. Tutkimus on johtanut läpimurtoihin kemiallisten välituotteiden ja komponenttien tuottamiseksi elintarvikkeiden, terveyttä edistävien aineiden sekä farmaseuttisten tuotteiden valmistuksessa.

Tapio Salmi vastaanottaa Gadd-palkinnon 2019 kansleri Ulrika Wolf-Knutsilta.

Tapio Salmi on Åbo Akademin teknisen kemian ja reaktiotekniikan professori, ja Suomen Akatemia on nimittänyt hänet akatemiaprofessoriksi kaudelle 2019–2023. Marko Joas on Åbo Akademin julkishallinnon professori sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani.

Palkintojen myöntämisperusteina ovat muun muassa väitöskirjatutkijoiden ohjaus, omien julkaisujen määrä, ulkoisen tutkimusrahoituksen hankkiminen ja muut tutkimusyhteisöä hyödyttävät ansiot.

– Tänä päivänä kun tieteellisen työn tuloksia hyvinkin kevyin perustein epäillään, on tärkeää tuoda esiin tutkimusta, jota tehdään erityisen huolellisesti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Kristina- ja Gadd-palkintojen tarkoituksena on tähdentää palkinnonsaajien osaamista, Ulrika Wolf-Knuts sanoo.

Kumpikin palkintosumma on 20 000 euroa, ja se luovutetaan palkinnonsaajan edustamalle oppiaineelle.

Kristina-palkinto myönnetään professorille, joka työskentelee humanististen tieteiden, psykologian ja teologian tiedekunnassa, kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunnassa tai yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa. Palkinto on saanut nimensä Ruotsin kuningatar Kristiinan (1626–1689) mukaan, josta tuli hyvin nuorena kuningatar ja aikaa myöten merkittävä hallitsija. Hän oli voimakastahtoinen ja omapäinen, älykäs ja tieteistä kiinnostunut henkilö, joka osasi useita kieliä ja oli kiinnostunut historiasta ja kulttuurista.

Gadd-palkinto jaetaan luonnontieteiden ja tekniikan tiedekuntaa edustavalle henkilölle. Palkinto on nimetty Åbo Akademin ensimmäisen kemian professorin Pehr Adrian Gaddin (1727–1797) mukaan. Gadd oli sitä mieltä, että kemiaa pitäisi tehdä kaikille tutuksi ja kemistien tulisi erityisesti tutkia luontoa ja etsiä luonnosta vastauksia kysymyksiinsä. Valistusajan kasvattina ja ajan ihanteiden mukaisesti hän näki tieteen keinona hyödyn saavuttamiseen. Hän ajatteli asioista paikallisesti ja oli siis kiinnostunut kaikesta, mitä voitiin viljellä, jalostaa ja myydä Suomessa. Gadd puolusti myös ruotsin kieltä, joka hänen näkemyksensä mukaan oli täysin pätevä tieteen kielenä.

Marko Joas (vas.) ja Tapio Salmi.

 

Lisätietoja antavat:

Ulrika Wolf-Knuts, kansleri, Åbo Akademi
puh. +358 46 921 6296
s-posti: ulrika.wolf-knuts@abo.fi

Marko Joas, professori
puh. +358 400726125
s-posti: marko.joas@abo.fi

Tapio Salmi, akatemiaprofessori
puh. +358 40 074 8665
s-posti: tapio.salmi@abo.fi