Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Marina Lindell ny akademiforskare

Marina Lindell
Marina Lindell

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat finansiering för nya anställningar som akademiforskare.

Marina Lindell, tidigare projektforskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, är en av dem som beviljas ett femårigt akademiforskarbidrag.

Som akademiforskare kommer Lindell att undersöka opinionsbildning och opinionsförändringar.

– Den politiska polariseringen i samhället påverkar också den allmänna opinionen. Vilka aspekter av ett ämne man väljer att lyfta fram påverkar medborgarnas åsikter och deras benägenhet att ta nya argument och ny information i beaktande längre fram. Syftet är att utveckla en ny modell där framing av budskap, diskussionsdynamiska faktorer och personlighet kan förklara åsikter, förklarar Marina Lindell.

Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar teorier från socialpsykologi, politiskt beteende och deliberativ demokrati.

Med akademiforskarbidragen stöder forskningsrådet begåvade forskare som är i mitten av sin karriär. Forskningsrådet lade särskild vikt vid sådana sökande som i sin forskningsplan kombinerade hög kvalitet med starkt akademiskt och samhälleligt genomslag och vetenskaplig förnyelse, skriver Finlands Akademi i sitt pressmeddelande.

Läs pressmeddelandet från Finlands Akademi.