Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Mänskliga test visar säkra och effektiva resultat för nålfri mätning av glukos

Finländska GlucoModicums lösning som kan göra livet lättare för diabetiker läser av glukoshalten via kroppens vävnadsvätska genom en kemisk sensor, utan att sticka hål på huden. Nu finns resultat från den första, referentgranskade studien för mätning av glukos med den här tekniken, nålfri magnetohydrodynamisk teknik (MHD). Den visar på både säkerhet och effektivitet.

Johan Bobacka, professor i analytisk kemi vid Åbo Akademi, fungerar som vetenskaplig rådgivare i GlucoModicum och har varit involverad i forskningsarbetet bakom sensorn. Företaget har nu kunnat publicera den första referentgranskade studien baserad på MHD-teknologin som gjorts på människor. Resultaten har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

Studien baseras på data hämtade från glukostoleranstester på friska frivilliga. Resultaten visar en stark korrelation mellan koncentrationen av glukos i prover av vävnandsvätska (ISF) som extraherats med hjälp av MHD-teknologin mot prover på kapillärblodsocker (CBG).

GlucoModicum har utvecklat ”Talisman”, en icke-invasiv glukosmätare som använder MHD-teknik. Sensorn kommer att vara en lösning som underlättar livet inte bara för diabetiker, utan även för sådana i riskzonen som behöver följa med sina värden noggrant. Produkten kommer att ingå i kliniska studier under 2023. Foto: GlucoModicum

De data forskarteamet fått fram inom studien visar ett Mean Absolute Relative Difference- värde (MARD) på 12,9 %, medan nya mätningar med uppdaterad teknologi som gjorts efter att studien publicerades har visat att det är möjligt att erhålla MARD-värden på <9 %. Värdet visar hur väl en glukossensoravläsning överensstämmer med en referensblodsockeravläsning. De enheter som finns kommersiellt tillgängliga i dag visar vanligen ett MARD-värde som ligger inom intervallet 10-15 %. I studien kunde man heller inte observera några tecken på långvariga effekter på huden då man använder MHD-teknologin.

Resultaten validerar tidigare forskningsdata som bland annat visar att man med hjälp av MHD kan extrahera vävnadsvätska från huden 13 gånger mer effektivt än genom andra nålfria metoder. Det här ger en stark evidensbas som stödjer utvecklingen av icke-invasiva glukosmonitorer som använder GlucoModicums MHD- teknik.

Studien kan läsas i sin helhet här: https://www.nature.com/articles/s41598-022-21424-9