Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Mänskliga rättigheter diskuteras då utrikesminister Haavisto besöker Åbo Akademi

I samband med att utrikesministeriets universitetsturné gästar Åbo den 2 mars hålls en paneldiskussion under rubriken ”Mänskliga rättigheter, folkrätt samt utrikes- och säkerhetspolitik”.

Utrikesminister Pekka Haavisto är en av deltagarna då utrikesministeriets universitetsturné besöker Åbo Akademi. Tillställningen är öppen för allmänheten och äger rum måndagen den 2 mars 2020, kl. 14.00–15.45 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2 i Åbo (salen rymmer 180 personer, inga reservationsmöjligheter).

Paneldiskussionen är tvåspråkig och går under rubriken ”Mänskliga rättigheter, folkrätt samt utrikes- och säkerhetspolitik”. Deltagarna i diskussionen är:

– Pekka Haavisto, utrikesminister.

Elina Pirjatanniemi, professor i folkrätt och statsrätt samt föreståndare för Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo Akademi.

Rauno Merisaari, utrikesministeriets ambassadör för mänskliga rättigheter.

Frank Johansson, verksamhetsledare för Amnesty International i Finland.

Paneldiskussionens moderator är Henri Vogt, professor i internationell politik vid Åbo universitet.

Som ett led i beredningen av en ny utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse ordnar utrikesministeriet en serie paneldiskussioner i samarbete med fem finländska universitet. Turnén har redan besökt Helsingfors universitet och Tammerfors universitet. Den 26 februari hålls en paneldiskussion vid Lapplands universitet, den 2 mars vid Åbo Akademi och den 16 mars vid Jyväskylä universitet.

Tillställningarna är öppna för alla som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitik och ger medborgare i olika delar av Finland en chans att delta i debatten.

Diskussionerna kan följas på webben både direkt och i efterhand på sidan: https://www.mediaserver.fi/live/formin. Utrikesministeriet publicerar också information om diskussionerna på Twitter och Facebook.

 

Mera information:

Elina Pirjatanniemi
Professor i folkrätt och statsrätt vid Åbo Akademi
E-post: elina.pirjatanniemi@abo.fi
Tfn: +358 50 401 3735

Alana Saul
Projektassistent för den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsens beredningsgrupp
E-post: alana.saul@formin.fi