Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kvarkens egen satellit lanseras

Kvarkenregionen är på god väg att få en egen småsatellit: KvarkenSat. Just nu är den under utveckling, men planen är att satelliten ska vara klar för att skjutas upp i omloppsbana runt jorden i slutet av 2022 eller tidigt 2023.

Nu har det blivit dags att lansera småsatelliten för allmänheten. De planer som finns för satelliten har genomgått en preliminär granskning av en panel av internationella experter och projektparterna är redo att börja med konstruktion och testning.

Projektets KvarkenSpaceEcos huvuduppgift är att studera hur det är möjligt att utnyttja rymdteknologi regionalt. Åbo Akademis del i arbetet är kopplad till hur man kan använda data som satelliten kommer att producera, exempelvis bilder. Det här är ett område som blir allt viktigare för att få en snabb översikt av hur planeten mår med tillämpningsområden inom exempelvis jordbruk, skogsbruk, säkerhet, miljö, markanvändningsplanering, sjöfart, global förändringsdetektion, meteorologi eller kartografi.

KvarkenSat är en lite så kallad Low Earth Orbit eller LEO-satellit som kommer att kretsa runt jorden på en höjd av bara några hundra kilometer. Satelliten kommer att väga två kilogram och blir 20 centimeter hög och 10 centimeter bred på varje sida. Foto: Vasa universitet

KvarkenSat blir kvarkenregionens första egna satellit. Dess registrerade ägare blir Vasa universitet och satelliten kommer att styras från en markstation på universitetets campus på Brändö i Vasa. Den har designats av finska och svenska universitet och forskningsinstitut inom samarbetsprojektet KvarkenSpaceEco.

Projektet finansieras av deltagarna i projektet KvarkenSpaceEco, EU Interreg Botnia-Atlantica, Österbottens förbund och Region Västerbotten. Projektet koordineras av Vasa universitet. Övriga projektparter är Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Novia, Umeå universitet, Luleå teknisk auniversitet, Muova, Hanken Svenska handelshögkolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutet för rymdfysik och Aaltouniversitetet. KvarkenSat lanseras för allmänheten 1.12 2021 i Vasa, Esbo, Umeå och Kiruna.

Läs mera här: https://www.kvarkenspacecenter.org/index.php/kvarkensat2/

Mera information:
Andreas Lundell, universitetslektor i informationsteknologi vid Åbo Akademi
E-post: Andreas.Lundell@abo.fi