Skriv här det du söker efter!

Kvalitetsjournalerna är viktiga för meriteringen

Kvalitetsjournalerna är viktiga för meriteringen

BILDER: Marcus Prest

En viktig sida av problematiken med vetenskapstidskrifter är att de faktiskt innehåller toppforskningen inom ett givet område. Att bli publicerad i en ansedd journal betyder att man tas på allvar.

Tillgången till artiklarna, att man kan studera dem, är nödvändigt för att man ska kunna följa med sitt område – vilket kan vara särskilt viktigt i tekniska ämnen där utvecklingen går snabbt framåt.

Det är ett problem att tillgången till American Chemical Societys publikationer just nu inte är garanterad i Finland. ASC som beskriver sig på sin hemsida som en icke-vinstridrivande förläggare publicerar en mängd tidskrifter som är relevanta för den som vill följa med det senaste inom den kemiska forskningen.

Prorektor Reko Leino.
Prorektor Reko Leino.

– ACS:s publikationer har en kvalitetsstandard som gör att man gärna vill bli publicerad där, säger Åbo Akademis prorektor Reko Leino som också är professor för laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik.

– Redaktörerna för ACS:s journaler är alla aktiva forskare inom området och det garanterar att nivån är hög.

– Det finns vissa förläggare som har en högre standard än andra. Till dem hör till exempel Elsevier, Royal Society of Chemistry och ACS. Jag tar inte ställning till deras businessmodell, jag konstaterar bara att deras standard är hög, och därför också deras anseende.

Eftersom förhandlingarna mellan ACS och finELib ännu inte är i mål har kemisterna i Finland (och inga andra forskare i Finland heller) inte tillgång till ACS publikationer genom universiteten och biblioteken.

Förhandlingarna gäller ACS krav på begränsningar i data-mining, informationstrålning, av deras material, vilket finELib inte utan vidare kan godkänna då ett sådant medgivande kan leda till prejudikat.

– Just nu har vi inte läsrättigheter till ACS, men inte heller publiceringsrätt. Det betyder förstås att vi inte kommer åt den senaste forskningen som publiceras i ACS. Men det betyder också att våra forskare inte kan publicera där vilket kan göra det svårare för dem att meritera sig. Det eftersom man i en CV gärna hittar att forskaren publicerats i ACS tidskrifter. Att vi inte har publikationsrätt kan också betyda att det blir svårare att rekrytera internationellt.