Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Kurser i hållbarhet gratis för ÅA-studerande

Åbo Akademi är medlem i universitetsnätverket UniPID – Finnish University Partnership for International Development, www.unipid.fi. Studerande (och anställda, om det blir platser över) vid de deltagande universiteten kan – utan avgift – delta i kurser som arrangeras av UniPID.

UniPID:s Virtual Studies-kurser är onlinekurser på 5 ECTS inom global utveckling och hållbarhet, med ett fokus på Global South, det vill säga utvecklingsländer. Det är möjligt att ta Sustainability in Development (25 ECTS) som biämne.

Under våren ordnas följande kurser:

  • Introduction to Development Economics (13.1–15.3)
  • Introduction to Global Development and Sustainability (14.1–3.4)
  • Social protection and Health: Definitions, policy goals and global examples (1.2–31.3)
  • Migration, Development and Human Rights (15.3–16.5)
  • Ecosystem Restoration in the Tropics and Climate Change (25.3–15.5)
  • Contemporary Environmental Conflicts (dates tbc)
  • Globalisation and Corporate Responsibility (dates tbc)
  • Mixed Methods Research in Development Studies (dates tbc)

Mera information om och anmälan till kurserna hittas på UniPID:s webbsida: https://www.unipid.fi/students/virtual-studies/

I UniPID deltar Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Lapplands universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och Åbo Akademi.