Skriv här det du söker efter!

Korsholmarna överlade om kommunfusion

BILDER: Christoffer Björklund

I februari fick 21 korsholmare ta del av deliberativ demokrati i praktiken när forskare från Åbo Akademi och Åbo universitet ordnade ett medborgarråd inför den rådgivande folkomröstningen om kommunfusionen mellan Korsholm och Vasa. 

rådet följde man ett utvärderingssystem för medborgarinitiativ utvecklat i Oregon, USA. 

Medborgarrådet bestod av 21 slumpmässigt utvalda kommuninvånare som så långt som möjligt motsvarade Korsholms befolkning gällande språk, ålder, kön, boendeort och ståndpunkt i kommunfusionsfrågan. 

Under två veckoslut hörde rådet experter och politiker i fusionsfrågan, och utvärderade och diskuterade informationen. Därefter skrev de ett utlåtande med de viktigaste argumenten för och emot en sammanslagning. Uppdraget var inte att ta ställning för eller emot fusionen utan att hjälpa kommuninvånarna att fatta övervägda beslut i den komplicerade frågan. Utlåtandet skickades till alla röstberättigade korsholmare.

Moderator Maria Bäck med papper i hand och headset-mikrofon framför träfärgat podium och silhuetter av publikryggar i förgrunden.
Maria Bäck.

– Frågan om kommunsammanslagningen har väckt väldigt starka känslor i Korsholm och debatten har tidvis varit ganska hätsk. Vi befarade att det här eventuellt skulle vara ett problem. Men vi blev väldigt imponerade av rådets förmåga att sakligt diskutera frågan, överväga olika fakta och ställa dem mot varandra till ett gemensamt utlåtande, säger Maria Bäck, forskare vid Åbo Akademi.

Hon berättar att det här var första gången som Oregonmodellen tillämpades i Europa, och att forskarna var spända på att se hur den fungerade i Finland.

– Vi är glada över att det fungerade så bra som det gjorde, på två språk dessutom. Vi ser att det finns potential att använda motsvarande råd, inte bara i anslutningar till folkomröstningar utan också i andra situationer där beslutsfattare vill ha råd av folket. 

– Dessutom var det spännande att märka hur engagerade deltagarna var, säger Bäck som själv modererade utfrågningen av politiker och experter. 

Nu ska forskarna titta närmare på resultaten från enkätstudierna som gjordes i anslutning till försöket.

– De preliminära resultaten visar inte helt överraskande att kunskapsnivån om fusi­ons­frågan var högre bland de kommuninvånarna tog del av rådets utlåtande, men också att korsholmarna överlag tyckte att rådet var ett bra initiativ och att de hade förtroende för rådet. Motsvarande forskning från andra länder visar att folk tenderar att lit­a mer på vanliga medborgare än på politiker, säger Bäck.

Försöket med medborgarrådet är en del av forskningsprojektet Deltagande i långsiktigt beslutsfattande (PALO), ett mångvetenskapligt forskningsprojekt där syftet är att utveckla bättre metoder för medborgardeltagande och samhälleligt beslutsfattande. PALO-konsortiet består av fyra organisationer: Åbo Akademi, Åbo universitet, Naturresursinstitutet och Tammerfors universitet.