Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Klimatfrågor och psykologi möts i ny studentledd kurs

Åbo Akademi erbjuder i vår en ny valbar kurs i psykologi med rubriken Climate Change and Psychology. Kursen är öppen för alla studerande vid Åbo Akademi eller Åbo universitet.

Kursen utgår från tanken att psykologin, det vill säga individers och gruppers attityder och beteendemönster, spelar en betydande roll i klimatförändringen. Det handlar till exempel om hur vi anpassar oss till klimatförändringen, om psykologiska effekter av extrema väderfenomen, om klimatångest och hur man kan ändra på attityder mot klimatförändring.

– Klimatförändringen är den viktigaste miljöfrågan vi har framför oss, och dess verkan sträcker sig över alla samhällsområden. Där kommer även psykologin in i bilden, säger kursens examinator professor Matti Laine.

Kursen gästas av sex gästföreläsare som bland annat föreläser om grundläggande vetenskapliga bevis för klimatförändring, om klimatförändringens inverkan på natur och samhälle, om moralpsykologi och om hur intuition ibland får oss att handla moraliskt fel, om klimatångest och -hopp ur ett psykosocialt perspektiv samt om sätt att bekämpa klimatförändringen.

Kursen har ett unikt upplägg i och med att den handleds av tre längre hunna psykologistuderande som själva får en studieprestation för sitt arbete. Sista årets studerande Julia Nummenmaa, Catharina Walldén och Ellen Wilenius har planerat kursupplägget och leder undervisningen under kursens lopp. De ansvarar för kontakten med föreläsare och expertis inom klimatförändring och psykologi, de håller inledande och avslutande föreläsningar samt kursens posterseminarium. Kursens examinator fungerar endast som bakgrundsstöd.

Ellen Wilenius, Catharina Walldén, Julia Nummenmaa
Psykologistuderande Ellen Wilenius (fr.v.), Catharina Walldén och Julia Nummenmaa har planerat kursen som kombinerar klimatfrågor med psykologi.

Idén till en studentledd kurs kom från en tidigare psykologistuderande vid Åbo Akademi, Sarah Klingstedt, som skrev sin pro gradu-avhandling om CEMUS, Centrum för miljö- och utvecklingsfrågor vid Uppsala universitet, där studenternas roll är helt central i planeringen och verkställandet av aktiviteterna.

– Studentledda kurser vid CEMUS har fått mycket bra feedback. I stället för att enbart följa lärarens agenda försöker man bygga mera på de studerandes engagemang och kritiska tänkande i kunskapsprocessen, noterar Laine.


Kursen går under period 4, föreläsningarna pågår 16.3–9.4.2020 och hålls i Arken. Kursspråket är engelska. Se studiehandboken: https://studiehandboken.abo.fi/en/course/PY00BZ75/14384