Kirjoita tähän hakemasi!

Mediatiedote

Kansainvälinen seminaari kehittää eläinoikeutta

Åbo Akademi isännöi kansainvälistä eläinoikeusseminaaria keskiviikkona 19. syyskuuta 2018. Seminaarin järjestää yhteistyöryhmä EGALS (Educational Group of Animal Law Studies), jonka yksi jäsen on Åbo Akademin julkisoikeuden yliopisto-opettaja ja eläinoikeuden tutkija Birgitta Wahlberg.

Seminaariin on kutsuttu puhujaksi yhdysvaltalainen lakimies Steven M. Wise, joka on tullut maailmalla tunnetuksi dokumenttielokuvasta Unlocking the Cage (2016). Dokumentti kertoo Wisen ja hänen tutkijaryhmänsä pyrkimyksistä eläinten oikeudellisen aseman tunnustamiseksi ja tiettyjen perusoikeuksien takaamiseksi eläimille.

Suomessa saman asian parissa työskentelee Suomen eläinoikeusjuristit ry. Suomen ja Yhdysvaltain oikeusjärjestelmien erilaisuudesta johtuen meillä asiaa työstetään esittämällä konkreettisia muutosehdotuksia perustuslakiin sen sijaan, että sitä lähestyttäisiin oikeustapausten kautta.

– Ihmisten ja muiden eläinten rinnakkaiseloa voidaan parantaa esimerkiksi kirjaamalla eläinten perusoikeuksia perustuslakiin. Suomen eläinoikeusjuristit eivät ole vaatimassa eläimille ihmisoikeuksia vaan eläinoikeuksia. Seminaarissa on mukana suomalaisia eläinoikeuteen perehtyneitä oikeustieteilijöitä, kuten Visa Kurki, Tarja Koskela ja Tero Kivinen, kertoo Wahlberg.

– Heikossa oikeudellisessa asemassa olevia on puolustettava. Meidän aikanamme kaikkein heikoimmassa asemassa ovat eläimet. Eläinoikeus yhtenä oikeudenalana muiden joukossa tulee sisällyttää tulevien juristien koulutukseen, jotta oikeudenmukaisuus saadaan toteutumaan kaikkien kohdalla.

Seminaariin osallistuu useita kansainvälisesti tunnettuja eläinoikeuden asiantuntijoita. Lewis & Clark Law Schoolin dekaani Pamela D. Frasch (Oregon, USA) on opettanut eläinoikeutta jo 25 vuoden ajan. Oikeusfilosofi, professori Tomasz Pietrzykowski Sleesian yliopistosta (Katowice, Puola) on kirjoittanut muun muassa eläinten oikeudellisesta asemasta. Tier im Recht -säätiön johtaja Gieri Bolliger (Sveitsi) on julkaissut kirjoja eläinten itseisarvon ja arvokkuuden kunnioittamisesta, joka on tunnustettu Sveitsin lainsäädännössä.

Seminaarin tavoitteena on määritellä eläinoikeus uutena ja jatkuvasti kasvavana oikeudenalana. Lisäksi tarkoituksena on käynnistää Åbo Akademin ja Lewis & Clark Law Schoolin välistä yhteistyötä esimerkiksi opettajavaihdon muodossa, jotta voitaisiin kehittää ja lisätä tietoa eri oikeusjärjestelmien eläinoikeusajattelusta.

Haastatteluja varten pyydetään ottamaan yhteyttä Birgitta Wahlbergiin, yhteystiedot alla.

Lisätietoja Steven M. Wisen työstä eläinten oikeuksien puolesta on saatavana englanniksi verkkosivuilla https://www.nonhumanrights.org/who-we-are/

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n ehdotukset ja perustelut ovat myös nähtävissä verkossa (suomeksi): www.elaintenvuoro.fi.

 

Lisätietoja
Birgitta Wahlberg
Julkisoikeuden yliopisto-opettaja, Åbo Akademi
Puhelin: +358 40 563 6107
Sähköposti: birgitta.wahlberg@abo.fi