Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Intern spetsforskningsstatus 2019–2023 går att söka nu

Åbo Akademi har utlyst ansökning för interna spetsforskningsenheter för perioden 1.3.2019–28.2.2023. De interna spetsforskningsprogrammen ordnas för att hålla forskningen vid Åbo Akademi på internationell toppnivå, och den nu utlysta perioden är den fjärde sedan 2006.

– Spetsenhetsprogrammet ska stöda våra forskare och forskargrupper när de konkurrerar om medel från de finansieringskällor där konkurrensen är som svårast, till exempel European Research Council, andra EU-program och Finlands Akademi, säger Åbo Akademis rektor Mikko Hupa.

För att en forskargrupp ska kunna utses till intern spetsenhet krävs en gemensam, långtgående aktivitets- och forskningsplan. De utsedda spetsforskningsenheterna delar på strategiska medel upp till 1 500 000 € per år för finansierings­perio­den.

Medlen kommer från Stiftelsen för Åbo Akademi och kanaliseras via stiftelsens forskningsinstitut, vars styrelse fattar beslut om mottagarna. I sitt beslut får forskningsinstitutets styrelse stöd av en internationell expertpanel.