Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hur ser vår omvärld ut i dag? Utrikesministeriets universitetsturné besöker ÅA i mars

Beredningen av en ny utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse pågår. I samband med detta ordnar utrikesministeriet under våren 2020 en serie paneldiskussioner om aktuella utrikes- och säkerhetspolitiska frågor i samarbete med fem universitet.

Paneldiskussionerna samlar ministrar, tjänstemän, experter och företrädare för civilsamhället och universiteten kring samma bord. Tillställningarna är öppna för alla som är intresserade av utrikes- och säkerhetspolitik och ger medborgare i olika delar av Finland en chans att delta i debatten.

  • Diskussionsserien inleds i Tankehörnan vid Helsingfors universitet den 28 januari. Där diskuteras klimatförändringen och vilka konsekvenser globala problem kan ha för säkerheten.
  • Vid Tammerfors universitet den 12 februari diskuteras nuläget och framtiden för Europas säkerhet, EU:s roll som säkerhetsproducent och vilken riktning Nato kommer att ta i framtiden.
  • Vid Lapplands universitet i Rovaniemi diskuteras säkerheten i Finlands närområden den 26 februari. Vilken betydelse har till exempel Östersjön eller Arktis för Finlands säkerhet?
  • Den 2 mars diskuteras de mänskliga rättigheterna och internationell rätt vid Åbo Akademi. Här är paneldiskussionen tvåspråkig.
  • Vid Jyväskylä universitet den 16 mars diskuteras det regelbaserade internationella systemets framtid. Paneldeltagarna granskar ämnet bland annat med tanke på den internationella handeln och FN:s framtidsutsikter. Evenemanget i Jyväskylä tolkas till finskt teckenspråk.

Diskussionerna kan följas på webben både direkt och i efterhand. Utrikesministeriet publicerar också information om diskussionerna på Twitter och Facebook.

Enligt regeringsprogrammet ska en utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse utarbetas i början av regeringsperioden. Redogörelser har utarbetats i olika format sedan 1990-talet. Den senaste redogörelsen är från 2016.