Kirjoita tähän hakemasi!

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Millaisessa maailmassa toimimme? Ulkoministeriön yliopistokiertue käy myös Åbo Akademissa

Uuden ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelu on parhaillaan käynnissä. Osana valmisteluja ulkoministeriö järjestää kevään 2020 aikana yhteistyössä viiden eri yliopiston kanssa paneelikeskustelujen sarjan ajankohtaisista ulko- ja turvallisuuspoliittisista aiheista.

Paneelikeskustelut kokoavat saman pöydän ääreen ministeritason edustajia, virkamiehiä, asiantuntijoita sekä kansalaisyhteiskunnan ja yliopistomaailman toimijoita. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille ulko- ja turvallisuuspoliittisista teemoista kiinnostuneille, joten ne antavat kansalaisille eri puolella Suomea mahdollisuuden osallistua keskusteluun.

  • Paneelikeskustelujen sarjan aloittaa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa 28. tammikuuta järjestettävä tilaisuus, jossa pureudutaan ilmastonmuutoksen ja globaalien haasteiden turvallisuusvaikutuksiin.
  • Tampereen yliopistolla 12. helmikuuta keskustellaan Euroopan turvallisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta ja siitä, mikä on EU:n rooli turvallisuuden tuottajana ja mihin suuntaan Nato kehittyy.
  • Lapin yliopistolla Rovaniemellä 26. helmikuuta pohditaan Suomen lähialueiden turvallisuutta. Millainen merkitys esimerkiksi Itämerellä tai arktisella alueella on Suomen turvallisuudelle?
  • Turussa Åbo Akademin tilaisuudessa keskustellaan ihmisoikeuksista ja kansainvälisestä oikeudesta. Åbo Akademin tilaisuus on kaksikielinen.
  • Jyväskylän yliopiston tilaisuudessa 16. maaliskuuta tarkastellaan sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän tulevaisuutta. Paneelikeskustelijat pohtivat aihetta muun muassa kansainvälisen kaupan ja YK:n tulevaisuudennäkymien kautta. Jyväskylän tilaisuus tulkataan suomalaisella viittomakielellä.

Paneelikeskusteluita voi seurata verkossa sekä suorana että jälkeenpäin tallenteena. Lisätietoja keskusteluista julkaistaan ulkoministeriön Twitter – ja Facebook -tileillä.

Hallitusohjelman mukaisesti hallituskauden alussa laaditaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Selontekoja on laadittu hieman eri muotoisina 1990-luvulta lähtien, ja edellinen selonteko on vuodelta 2016.