Skriv här det du söker efter!

Nyhet

Nyhet

Humanisticum byter namn till Juridicum

Dahlströmska palatset på Biskopsgatan 13 i Åbo, också känt som Humanisticum, byter namn till Juridicum. I juni kommer personalen i juridik att flytta in från Domvillan och åtminstone delvis från ASA, och från och med hösten kommer juridikstudenterna också att vara välkomna dit. Ämnesföreningen Stadga kommer också att få ett utrymme vid Juridicum.

– I och med att vi nästa läsår äntligen kommer att få utbilda magistrar i juridik, och personalstyrkan såväl studenternas antal har vuxit, är ämnet i digert behov av större utrymmen. Och när den nya byggnaden Astra på andra sidan gatan står färdig 2025 får man synergier med verksamheten där, säger professor i offentlig rätt Markku Suksi, ämnesansvarig för juridik.

– Juridicum är en av de vackraste fastigheter som Åbo Akademi har verksamhet i och jag är säker på att mina kolleger och studenter kommer att förvalta byggnadens arv på bästa sätt, säger Suksi.

Juridicum byggdes åren 1894–1896 för kommerserådet Ernst Dahlström enligt ritningar av Gustaf Nyström. Fastigheten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och överläts till akademins användning 1930. Den humanistiska fakulteten inklusive institutionsbiblioteken fanns i huset fram till 2004. Nu senast har huset varit känt som arbetsplats för rektoratet och ledningskansliet.

I källarvåningen på Juridicum verkar fortsättningsvis Donnerska institutet och Steinerbiblioteket fram till 2025.

Du kan läsa mera om byggnadens historia på stiftelsens webbplats.