Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Havsvikarna på Åland mer övergödda idag än för 20 år sedan

Övergödningen i åländska havsvikar har ökat de senaste tjugo åren visar en studie gjord vid Åbo Akademis biologiska station på Husö, Finström, Åland. Övergödningen påverkar kransalgerna som är viktiga för många fiskar som söker föda och skydd.

På uppdrag av Ålands landskapsregering, återbesökte Husö biologiska station sommaren 2022 sammanlagt 12 trösklade vikar (flador) som inte har undersökts sedan 2002. Studien är ett led i att  skapa en mer uppdaterad bild över läget i havsvikarna runt om Åland. Arbetet med återbesöken fortsätter under 2023.

– Bland de tydligaste förändringarna vi lade märke till var att de känsliga kransalgerna har minskat medan övergödningsgynnade arter har ökat, säger marinbiolog Anna Ikonen, doktorand vid Åbo Akademi.

Trådalger i grund havsvik på Åland.
Trådalger i en grund havsvik på Åland, fotograf: Alexandra Pihlajamäki

Bland kransalgerna var det speciellt rödsträfse (Chara tomentosa) som har minskat drastiskt. Kransalger har visat sig vara viktiga som uppväxtmiljöer för fisk som söker efter skydd och föda bland kransalgerna. Kransalgerna är också viktiga för att binda sediment. Vattnet i vikar där kransalger frodas är ofta klarare än omkringliggande vatten. Kransalgerna är känsliga för miljöpåverkan, speciellt övergödning. Övergödningen gynnar bland annat slinge- och särvväxter som effektivt kan utkonkurrera kransalgerna.

– Ett annat fenomen vi observerat under senare år är att mängden trådalger ökat tydligt på ställen där de inte tidigare funnits i så stor utsträckning. Ett exempel är Husöviken. Jag har inte tidigare sett så stora mängder trådalger här, säger Tony Cederberg, amanuens vid Husö biologiska station.

Trådalgerna var klart vanligare sommaren 2022 än 2002. De ettåriga trådalgerna tar mycket effektivt upp näring ur vattnet och gynnas dessutom av solljus och varmt vatten. Allt detta erbjöds sommaren 2022. Juni månad var särskilt varm på Åland, i Husöviken uppmättes ett nytt temperaturrekord den 30 juni, då termometern i vattnet visade 27,65 °C. När ytterligare en värmebölja slog till i augusti, samtidigt som vattennivån sjönk, fick trådalgerna optimala förhållanden, konstaterar Cederberg. Trots detta var resultaten av studien inte endast negativa.

Trådalger i Husöviken sommaren 2022
Trådalger i Husöviken sommaren 2022, foto: Tony Cederberg

– I en del havsvikar hittade vi kransalger på ganska djupt vatten. Detta är ett bra tecken. Det är viktigt att vi fortsätter med uppföljningen av våra havsvikar, så att vi bättre vet vad som händer och vid behov kan ta till åtgärder för att minska övergödningen, säger Ikonen.

 

Klicka här för att läsa forskningsrapporten.

 

Åbo Akademi har en lång tradition av havsforskning. Forskningsprofilen Havet är ett av Åbo Akademis tyngdpunktsområden inom forskning. Målsättningen är att finna lösningar som möjliggör en hållbar samexistens av moderna samhällen och havet.

 

För mera information, kontakta:

Anna Ikonen, marinbiolog, doktorand Åbo Akademi
+358 (0)45 8798993
anna.ikonen@abo.fi

Tony Cederberg, amanuens Husö biologiska station
+358 (0)457 342 1431
tony.cederberg@abo.fi