Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Hälsocampus Åbo förbereder en ny strategi

Hälsocampus Åbo strävar efter att förstärka nätverkets verksamhet med strategiarbete. I början av året har utvecklingsdirektör, MD Leena Setälä och koordinator, PM Mira Lehti startat som nyanställda på Hälsocampus Åbo.

Målet är att utveckla Hälsocampus Åbo som ett mångvetenskapligt och internationellt kunskapskluster inom forskning och utbildning med anknytning till medicin, hälsa och välbefinnande.

– Hälsocampussamarbetet har en enorm, av nätverksparterna identifierad potential. Strategiarbetet som utförs under våren kommer att förtydliga den gemensamma visionen och prioriteringarna för den framtida verksamheten, konstaterar utvecklingsdirektör Leena Setälä som är ansvarig för beredning av Hälsocampusstrategin.

Hälsocampus Åbo är Finlands största mångvetenskapliga kunskapskluster inom medicin, social- och hälsovetenskaper samt teknologi. Nätverket erbjuder unika möjligheter för utbildning, forskning, innovationer och företagssamarbete. I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy.

– I praktiken främjas samarbetet inom forskning, utbildning och innovation av ledningsgruppen för Hälsocampus samt i de tvärvetenskapliga arbetsgrupperna med experter som representerar alla ovannämnda organisationer, berättar Mira Lehti som koordinerar verksamheten.

 

Ytterligare information

www.healthcampusturku.fi

Mira Lehti
Koordinator
mira.lehti@utu.fi
+358 40 524 9178

Leena Setälä
Utvecklingsdirektör
leena.setala@tyks.fi
+358 50 327 1230