Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE
Åbo Akademi
16.11.2018

Genusforskningsdagarna arrangeras i Åbo med temat Trans i rörelse

”Trans i rörelse” är temat för Genusforskningsdagarna som arrangeras i Åbo 22–24.11.2018. Temat hänvisar till olika sätt att uppleva och förstå kön och till frågor om transnationell, dvs. folk- och statsöverskridande rörelse, rasifierade gränser, samt att överskrida vetenskapsgränser.

Genusforskningsdagarna arrangeras av Sällskapet för genusforskning i Finland (SUNS) tillsammans med ämnet genusvetenskap vid Åbo Akademi och Åbo universitet.
Dagarna lockar cirka 240 deltagare till Arken (ÅA) och Educarium (TY). Programmet består av 20 workshops, två paneldiskussioner om könets mångfald och transnationella gränser, och tre internationella huvudtalare.

Programmet i sin helhet finns på: https://blogit.utu.fi/supupaivat2018/sv/program-2/

Konferensens tre huvudtalare är:
Mel Y. Chen, biträdande professor i kvinno- och genusvetenskap, U.C. Berkeley, USA. Chen kombinerar i sin forskning trans- och queerforskning, kritisk rasforskning, handikappforskning och djurforskning.

Kim TallBear, biträdande professor i ursprungsbefolkningsforskning, University of Alberta, Kanada. TallBears specialområde är feministisk ursprungsbefolkningsforskning i kombination med vetenskaps- och teknologiforskning, miljöforskning och queerteori.

Alyosxa Tudor, lektor i genusvetenskap, SOAS University of London, Storbritannien. Tudor förenar trans- och queerforskning med transnationell och postkolonial feminism.

Mera om talarna på: https://blogit.utu.fi/supupaivat2018/sv/inbjudna-talarna/

Mediernas representanter är välkomna att delta i Genusforskningsdagarna.

 

För mera information och intervjuförfrågningar:
Forskningsledare i genusvetenskap vid Åbo Akademi
Katariina Kyrölä
Telefon: 02 215 4305


Med vänlig hälsning,
Mia Henriksson
Informatör