Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Fyra nya professorer installerades vid Åbo Akademi

Professorsinstallationen är en akademisk högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av universitetets rektor. Vid samma evenemang håller de nya professorerna sina installationsföreläsningar som är öppna för allmänheten.

Vid installationen i Gamla Akademihuset i Åbo fredagen den 3 november installerade Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi Fredrik Nilsson, professor i nordisk etnologi och Päivi Salmesvuori, professor i kyrkohistoria. Fakulteten för samhällsvetenskaper, ekonomi och juridik installerade Jozsef Mezei, professor in Business Administration and Data Analytics. Fakulteten för naturvetenskaper och teknik installerade Magnus Hellström, professor i industriell ekonomi.

Professor Fredrik Nilsson talade under rubriken När kalla nordiska gränser blir heta. En reflektion kring nationsgränsens återkomst och kulturella komplexitet. Klicka här för att läsa Fredrik Nilssons installationsskrift.

I sin installationsföreläsning talade Professor Päivi Salmesvuori om ämnet Några funderingar kring kristen människosyn på medeltiden. Klicka här för att läsa Päivi Salmesvuoris installationsskrift.

Professor Jozsef Mezei talade i sin föreläsning om ämnet Deciphering the Future: How Business Analytics Shapes Organizational Strategies. Klicka här för att läsa Jozsef Mezeis installationsskrift.

Professor Magnus Hellström föreläste över ämnet Industriell ekonomi – om att fostra problemlösare och ändringsmakare. Klicka här för att läsa Magnus Hellströms installationsskrift.

 

Professorsinstallation, Fredrik Nilsson
Professor Fredrik Nilsson föreläste om nationsgränsens återkomst och kulturella komplexitet.
Professorsinstallation, Päivi Salmesvuori
Professor Päivi Salmesvuori föreläste om kristen människosyn på medeltiden med betoning på genus och utbildning.

 

Professorsinstallation, Jozsef Mezei
Professor Jozsef Mezei talade om bland annat framtidens maskininlärning och dess inverkan på organisation och strategi.
Professorsinstallation 3.11.2023, Magnus Hellström
Professor Magnus Hellström lyfte i sin föreläsning upp den industriella ekonomins tvärvetenskapliga natur.
Professorsinstallation 3.11.20232
Professor Fredrik Nilsson, professor Päivi Salmesvuori, professor Jozsef Mezei och professor Magnus Hellström installerades den 3 november.