Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning inom kultur och samhälle finansieras med över 1,5 miljoner euro

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle har beviljat akademiprojektbidrag till fyra forskningsprojekt vid Åbo Akademi. Den totala summan uppgår till över 1,5 miljoner euro. Samtliga projekt finansieras för fyra år.

Wilhelm Barner-Rasmussen, professor i företagsekonomi, finansieras med 280 000 euro för sin andel i konsortiet Cosmopolitan life, identity and future of work, COSMO. Konsortiet leds av Åbo universitet. I forskningsprojektet utreds globalt rörliga människors och så kallade världsmedborgares åsikter om vad ett hållbart, icke-diskriminerande och betydelsefullt arbete och levnadssätt är. Projektet visar hur Finland bör utvecklas för att locka fler internationella experter.

Biträdande professor i socialvetenskaper och nyblivne kanslerprismottagaren Johan Korhonen erhåller 279 912 euro för projektet Developmental and Situational Dynamics of Students’ Math Anxiety Performance, iFeelMath. Projektet leds av Åbo Akademi och utförs i samarbete med Uleåborgs universitet.

Antti Laato, professor i gammaltestamentlig exegetik med judaistik, finansieras med 500 000 euro. Projektet bär titeln Isaiah between Judeo-Christian Borderlines, IJCB.

Professor i statskunskap Kim Strandberg erhåller 498 885 euro för projektet Emotional social media and affective publics? The role of Discrete Emotions in Explaining Individual-level Affective Polarization.

Akademiprojektbidragen är forskningsrådet för kultur och samhälles viktigaste finansieringsinstrument för att främja forskningens genomslag och förnyelse. Bidragen är avsedda för att anställa en forskningsgrupp och täcka övriga forskningsutgifter.