Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning i statistiska modeller får 200 000 euro

Christian Webb, biträdande professor i tillämpad matematik vid Åbo Akademi, får finansiering på 200 000 euro för tre år från Emil Aaltonens stiftelse för forskningsprojektet ”Slumpgeometri i talteori, statistisk mekanik och kombinatorik”.

Projektet undersöker statistiska modeller som förekommer i grenar av matematik som kallas statistisk mekanik, talteori, kombinatorik och spin-glas-teori. Den enande faktorn för dessa modeller är att någon nyckelmängd i modellen kan representeras som ett slumpmässigt fält med en mycket specifik korrelationsstruktur – fältet är logaritmiskt korrelerat.

Syftet med projektet är att förstå dessa slumpmässiga fält och tillämpa denna förståelse för att leda nya resultat i dessa modeller, samt nya kopplingar mellan dem. Ett exempel är hur stora värden ett sådant logaritmiskt korrelerat fält kan erhålla. Sådana resultat ger ny insikt i nyckelmodeller inom statistisk mekanik, talteori, kombinatorik och spin-glas-teori.