Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning i nordiska skolor som platser för inkluderande, kunskapsbaserade mångfaldssamhällen får 900 000 euro

Åbo Akademi och projektet ”Nordiska grundskolor förr, nu och i framtiden som platser att lösa utmaningarna med att skapa inkluderande kunskapsbaserade mångfaldssamhällen” finansieras med 900 000 euro inom ramen för forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden.

Forskarna vill studera hur grundskolan som fysisk plats har bidragit till social samhörighet, inkludering och exkludering från 1970-talet till i dag. Speciellt fokus läggs vid hur de materiella förändringarna och digitaliseringen har påverkat och förändrat den sociala samvaron i skolan i de nordiska länderna.

– Projektet kommer att skapa en forskningsbaserad grund för en bred diskussion om utvecklingen av framtida skolor och klassrum i Norden. För att engagera och involvera elever, lärare och det omgivande samhället är så kallad medborgarforskning ett viktigt inslag i projektet, berättar Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, som leder projektet.

I projektet deltar forskare från Finland, Sverige, Danmark och Norge, och de företräder pedagogik, historia och tillämpad lingvistik.

Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället är ett sjuårigt forskningsprogram som finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Norden. Av totalt 449 ansökningar valdes elva projekt ut för finansiering.

Finansiärer är Svenska litteratursällskapet i Finland, Svenska kulturfonden, Finska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Riksbankens Jubileumsfond samt Familjen Kamprads stiftelse.

Läs mer om programmet Framtida utmaningar i Norden.