Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Forskning i förnybara flygbränslen finansieras med halv miljon euro från Business Finland

För att nå klimatmålen och bromsa klimatförändringen behövs en snabb omställning av transport- och tillverkningsindustrin. Dessutom behöver fossilindustrin, inklusive oljeraffinaderiindustrin, minska koldioxidutsläppen i sin verksamhet.

Det här förutsätter forskning, utveckling och implementering av hållbara, fossilfria teknologier.

En elektrifiering av transportsektorn ses i dag som en viktig del av lösningen. Den transportsektor som är allra svårast att elektrifiera är luftfarten, och därför kommer det förmodligen att finnas behov av koldioxidsnåla, flytande flygbränslen ännu under en överskådlig framtid.

Forskningsprojektet SynJet har som syfte att utveckla katalytiska vägar från syntesgas (kolmonoxid och väte) genom viktiga mellanprodukter som till exempel fettalkoholer. De här mellanprodukterna kan i sin tur omvandlas till flygbränslen. De kan dessutom användas till andra kemiska produkter, till exempel kosmetika eller hygienprodukter.

Med stöd av experiment och beräkningskemi kommer forskarna inom projektet att utveckla effektivare katalysatorer för dessa vägar.

SynJet är ett samarbete mellan Teknologiska forskningscentralen VTT (koordinator), Åbo Akademi och Jyväskylä universitet. Business Finland finansierar Åbo Akademis andel av forskningen med närmare 500 000 euro. Den totala budgeten för Åbo Akademis del av projektet är 700 000 euro. Dmitry Murzin, professor i kemisk teknologi leder projektet vid Åbo Akademi.

Flera små och medelstora industripartner stöder projektet som ingår i partnerprogrammet Neste Veturi Ecosystem. Projektets totala budget uppgår till nästan två miljoner euro.

Inom Åbo Akademis forskningsprofil Teknologier för en hållbar framtid utvecklas metoder och teknik som stöder och möjliggör övergången till hållbar produktion och energiförsörjning.