Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Forskare vill utöka användning av spel som Minecraft för språkinlärning

Det finns många digitala spel med versioner utarbetade speciellt för undervisningssyfte. Men kan användningen breddas så att spelen kan användas till exempel som hjälpmedel inom tandem? Forskare vid Åbo Akademi har tillsammans med lärare tagit fram ett materialpaket som gör det lättare att dra nytta av spelvärldens möjligheter då man använder sig av tandemundervisning.

Att elever spelar tillsammans kan skapa autentiska möjligheter både till att använda och lära sig språk. För att testa möjligheterna samarbetade forskare vid Åbo Akademi med lärare i en svensk- och en finskspråkig skola. Eleverna i årskurs sex samarbetade över språkgränsen genom att spela Minecraft tillsammans. Alla elever tilldelades en spelpartner med annat språk, en tandempartner, och fick på så sätt möjligheten att på ett naturligt sätt använda sina kunskaper i det andra inhemska språket. Nu vill forskarna att fler lärare ska kunna använda den här metoden i språkundervisningen och har därför lanserat ett kostnadsfritt materialpaket.

– Tandem är ett sätt att lära sig språk genom att engagera sig i en gemensam aktivitet och diskussion, till exempel genom spel. Många digitala spel kräver koordinering och samarbete, så då eleverna spelar tillsammans skapas fina möjligheter både till att använda sina språkkunskaper och till att lära sig nytt. Vårt test var ett språköverskridande samarbete och vårt materialpaket berör därför finsk- och svenskspråkig utbildning lika mycket. Vi hoppas att det ska komma till användning, säger Katri Hansell, forskningsledare i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi.

Inom det aktuella projektet, Tandem på spel, fick eleverna använda det digitala spelet Minecraft Education Edition (Mojang) i sitt tandemsamarbete, men det finns flera motsvarande digitala spel utvecklade för pedagogisk användning. Forskarna vill uppmärksamma utbildningsväsendet på exempel på hur man kan arbeta med digitala spel även som utgångspunkt för tandemsamarbete mellan en svensk- och en finskspråkig skola.

Projektet Tandem på spel finansieras av Högskolestiftelsen i Österbotten och Svenska kulturfonden. Materialet har publicerats både på svenska och på finska på ÅA:s Språkresurs webbplats: https://blogs2.abo.fi/sprakresurs/sprakoverskridande-undervisning/tandem/digitala-spel-i-tandem/ 
Språkresurs är ett samarbete mellan olika forsknings- och utvecklingsprojekt vid Åbo Akademi och där man samlat material som är speciellt användbara i svensk- och tvåspråkiga miljöer.

Mera information:
Katri Hansell, forskningsledare i småbarnspedagogik
Telefon: +358 505125456
E-post: Katri.Hansell@abo.fi